Boğaziçi Bülteni’nin 40’ıncı Sayısı “Eğitime Dair” Temasıyla Yayınlandı

Toplumların geleceğine dair en önemli konu hiç şüphesiz eğitimdir. Biz de Boğaziçi Bülteni’nin 40’ıncı sayısında bu önemli konuya yer verdik.

kapak 40

“Eğitime Dair” başlıklı bültenimizin ilk yazısı SETA Ankara’dan Kültür Araştırmacısı İpek Coşkun’a ait. “Eğitimde Alternatif Yol Arayışları” başlıklı yazıda Coşkun, Amerikan eğitim sistemi ve gençler üzerine katılmış olduğu bir araştırma çerçevesinde Türk ve Amerikan eğitim sistemlerini karşılaştırdı. İpek Coşkun yazısında eğitim sistemimizin temel sorunları ve bunların çözüm yollarına değindi.

İkinci yazımız bültenimizin yayın kurulunda yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Tunç Yaşar’a ait. “Ahlâklı ve Medeni Nesiller Yetiştirmek” başlıklı yazısında Yaşar, II’nci Meşrutiyet Dönemi’nde (1908-1918) hayata geçirilen eğitim reformlarını ve bunlarla hedeflenenleri müfredata alınan Malumat-ı Medeniye dersinin içeriği üzerinden irdeledi.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Ekşi ise Değerler Eğitimi konusunu ele aldığı yazısıyla Boğaziçi Bülteni’ne katkıda bulundu. Ekşi, çeşitli başlıklarla kavramı incelediği yazısında değerler eğitiminin uygulanmasında dikkat edilecek hususlara da değindi.

Hamilik Okulu Vakfı’ndan İbrahim Hakkı Yazıcı ise Eğitim, Meslek, Hayat başlığını taşıyan yazısında üç kavramı insanın asli vazifesi, varediliş sebebi ekseninde işledi.

Bir diğer tema yazımızı ise İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli kaleme aldı. İpşirli, 14’üncü yüzyıldan 20’nci yüzyıl başlarına kadar devam eden Osmanlı’da klasik medrese eğitimini konu ederek katkıda bulundu.

Sinemanın eğitim işlevine dair bir yazı da Sinemacı-Yazar İhsan Kabil tarafından yazıldı.

Eğitime Dair başlıklı sayımızda konumuzu pek çok yönden ele alan tema yazılarının ardındansa Vakfımızın komisyonları tarafından düzenlenen etkinliklerinin haberleri yer aldı.

Boğaziçi Bülteni’nin yeni sayısını https://goo.gl/NzBWDN adresinden indirebilir ya da vakıf merkezimiz Boğaziçi Konak’tan temin edebilirsiniz.

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.