Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, dünya yolculuğunda sahip oldukları zenginlikleri en yakın çevresinden başlayarak tüm insanlıkla paylaşmaya gönüllü bir grup Boğaziçi Üniversitesi mezunu tarafından 6 Eylül 1996’da kurulmuştur.

Gayemiz

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının öncülüğünde, mensuplarını
gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak; onların önderlik ve
yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

İlke ve Değerlerimiz

 • Gönüllülük, fedakârlık, diğergamlık ve dayanışma temelinde vakıf insanı olarak davranırız. İstişareyi önemseriz.
 • Gönüllü profesyonelliği benimseriz
 • Kucaklayıcı davranırız.
 • Liyakati önemseriz.
 • Vakıf yönetiminde yenilenme ve nesiller arası temsili önemseriz.
 • Uzun vadeli ve evrensel düşünürüz.
 • Mesleki, kişisel ve manevi gelişimi destekleriz.
 • Eleştiriye açığız.
 • Gönüllü kuruluşlarla işbirliğine açığız.
 • Topluma, tarihe ve doğaya karşı sorumlu ve duyarlı davranırız.
 • Vakfımızı, kişi ve grup çıkarlarının önünde tutarız.

Stratejilerimiz

 • Kurumsal yapı ve yönetimin güçlendirilmesi.
 • Sürdürülebilir mali kaynakların oluşturulması.
 • Kurumsal ilişki ve tanıtım etkinliklerinin artırılması.
 • Mensupları arasında İletişim ve İlişkinin geliştirilmesi.
 • Mesleki ve sosyal dayanışmanın geliştirilmesi.
 • Fiziksel mekanların geliştirilmesi,
 • Yönetim düşünce ve kültürü birikimi oluşturulması.
 • Mensuplarının yetenek ve deneyimlerinden daha etkin yararlanma.
 • Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik ilgi ve etkinin artırılması.
 • Mensuplarının kariyer gelişimine destek olma.
 • Mensuplarının manevi, sosyal ve kültürel gelişimine destek olma.
 • Kuşaklararası devamlılığın sağlanması.

Hizmetler

 • Mezunlar arası ilişkiler
 • Haber bülteni sirküle edilmesi,
 • Nitelikli eleman temininde işbirliği sağlanması,
 • Sosyal ve ekonomik dayanışma sandıklarının ve ilgili altyapıların sağlanması,
 • Uzun vadede vakfın sahibi olduğu bir merkez; dinlenme ve görüşme mekanı olarak kullanılabilecek, ailece gidilebilecek mekanların temin edilmesinin imkanlarının hazırlanması.

Öğrenciler ile İlişkiler

 • Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ihtiyaç bursu verilmesi,
 • Master, doktora veya daha ileri çalışmalar yapacak olan değerli gençlerin desteklenmesi ve ilim hayatımıza kazandırılmasının sağlanması,
 • Öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkilerinin sağlanıp güçlenmesine imkan tanıyacak, yapacakları çalışmalar için bir mekan ve merkez olacak ortam oluşturulması,
 • Öğrencilerin staj ve iş bulma imkanlarının artırılması,
 • Yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkanlarının artırılması.

İş Dünyası ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

 • Kendimizi, çevremizi geliştirme, topluma mesaj verme konusunda birikim ve ortam kazanmak amacıyla konferans, seminer, panel gibi profesyonel anlamda yöneticilik toplantılarının düzenlenmesi ve gerekli basın yayın çalışmalarının yapılması,
 • İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman temininde yardımcı olunması,
 • Bilgi, görüş, deneyim ve imkan alışverişi için işbirliği imkanlarının artırılması.

YÖNETİM KADROSU

Yönetim Kurulu

 • Halim Sırçancı (Başkan)
 • Hüseyin Bayraktar (Başkan Vekili)
 • Selman Ortaköy (Başkan Vekili)
 • Adnan Metin
 • Hüseyin Ceyhan
 • Kerem Koçer
 • Orhan Koyuncu
 • Sadık Yener
 • Sevcihan Ahmed

Komisyonlarımız

 • Hüseyin Ceyhan – Kaynak Geliştirme ve İdari İşler Komisyonu (KAGİK)
 • Menekşe Nur Sönmez ve Hasan Tarık Serdar – Öğrencilerle İlişkiler Komisyonu (ÖİK)
 • Sevcihan Ahmed – Fikir Sanat ve Medeniyet Komisyonu (FSM)
 • Ali Bilal Bal – Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu (KİK)
 • Selman Ortaköy – Yönetim Kültürü Komisyonu (YKK)
 • Hüseyin Bayraktar – Burs Komitesi
 • Orhan Koyuncu – Hamilik Okulu Komisyonu (HAK)
 • Adnan Metin – Kariyer ve İnsan Kaynakları Merkezi (KİM)

Vakıf Müdürü

 • Ayşe Kuralay

FAALİYETLERİMİZ VE PROJELERİMİZ

Faaliyet ve proje çalışmalarımız, kurumsal çatımız altında görev yapan 8 komisyonun önderliğinde ve tamamı gönüllü mensuplarımızdan oluşan bir kadroyla yürütülmektedir.

Öğrencilerle İlişkiler Komisyonu (ÖİK)

Komisyon öğrenciler ile iletişimi ve birlikteliği sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir.

Yönetim Kültürü Komisyonu (YKK)

Yönetim Kültürü Komisyonu; vakıf mensuplarının, liderlik ve yöneticilik özelliklerini geliştirmek maksadıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kariyer ve İnsan Kaynakları Merkezi (KİM)

Kariyer ve İnsan Kaynakları Merkezi’nin ana gayesi; öğrenciler, vakıf mensuplarına yönelik istihdam, kariyer planlama ve geliştirme proje ve organizasyonları düzenlemektir.

Fikir, Sanat ve Medeniyet Komisyonu (FSM)

Temel amacı: Öğrenci, mezun ve mensuplara yönelik düşünsel, kültürel ve sanatsal faaliyet, proje ve organizasyonlar düzenlemektir.

Hamilik Okulu Komisyonu (HAK)

Temel amacı: Öğrencilere yönelik sürdürülen öznesinde Ahilik ve Fütüvvet Kültürü’ olan Hamilik Okulu çalışmalarımızı yürütmektir.

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu (KİK)

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu; vakfımızın bilinirliğinin artması ve vakfa dair bütün iletişim süreçlerinin yönetilmesini gerçekleştirmektedir.

Kaynak Geliştirme ve İdari İşler Komisyonu (KAGİK)

Kaynak Geliştirme ve İdari İşler Komisyonunun ana gayesi, vakfımızın ilkeleri çerçevesinde yürütülen faaliyetler için ihtiyaç duyulan kaynakların temini ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Burs Komitesi

Bu topraktan aldığını yine bu toprağın insanına aktarma düşüncesinde olan vakfımız aracılığıyla 1997 tarihinden bugüne kadar yüzlerce ihtiyaç sahibi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine karşılıksız nakdi eğitim desteği sağlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde Burs Komitesi, bursiyer seçimini koordine etmek ve bursiyerlerin başarı durumlarını incelemek görevlerini yürütmektedir.