BYV Hamilik Okulu 2022 Mezunlarını Verdi

Dört yıllık Hamilik Okulu Programını başarıyla tamamlayan 2022 yılı mezunu arkadaşlarımızın mezuniyet programı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü coşkuyla kutlandı.

BYV Hamilik Okulu mezunları için düzenlediğimiz törenimiz Vakıf Başkanımız Halim Sırçancı, Mütevelli Heyeti Üyemiz Sadık Yener, Vakıf Müdürümüz Ayşe Kuralay, Yönetim Kurulu Üyemiz Elif Kübra Yıldırım, yaptıkları rehberliklerle bizlerden desteklerini esirgemeyen Hamilik Okulu Rehberlerimiz Fahri Yetim ve Ayşe Topçu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Kahvaltı sonrası Hamilik Okulu Programı mezunlarımızdan Aslı İbri’nin sunuculuğunda gerçekleşen programımız Vakıf Başkanımız Halim Sırçancı’nın açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmasında Hamilik Okulunda öğrenilen bilgi ve oluşturulan birlikteliğin mezuniyet sonrasında daha da anlamlı hale geleceğini vurgulayan Sırçancı, BYV olarak bu kıymetli programa verdiğimiz önemden bahsetti. Vakıf insanı olmanın önemine işaret eden Başkanımız Sırçancı şöyle aktardı: “Borçlu olma bilincini kazandırma niyetiyle oluşturulan Hamilik Okulu programına verme niyetiyle katıldığınızda aslında daha ziyadesiyle almış olduğunuzu fark edersiniz. İnsan verdikçe çoğalır. Alma niyetiyle değil; verme niyetiyle yola çıkmak lazım.”

Halim Sırçancı ayrıca müktesebatımızı artırmak ve şekillendirmek için doğru zamanda doğru insanlarla birliktelik kurmanın önemini aktardı. Mezuniyet sonrasında da bu birlikteliklerin zayıflamaması, gönül bağının sağlamlaştırılması için BYV gibi vakıf ve derneklerin sunduğu bu imkândan mahrum kalmamak gerektiğini aktardı.

Halim Sırçancı’nın ardından Mütevelli Heyeti Üyemiz Sadık Yener konuşmalarını yaptı. Konuşmasının başlarında Hamilik Okulu Programının esasında bir iyilik hareketi olduğuna dikkat çeken Yener, burada edinilen itici gücün hayat yolculuğunda birçok iyiliğe vesile olacağının altını çizdi. Bu program nezdinde kendini umutlandıran yegâne kaynağın gençler olduğuna; buraya verilen emekleri Allah’ın bir lütfu olarak değerlendirdiğine vurguda bulundu. Son olarak hayat yolculuğunda bir ayağımızın Müslüman olma sabitesi üzerinde olmasının gerekliliğine değindi.

Sadık Yener’in konuşması sonrasında salondaki tüm katılımcılar Ahilik Yemini için ayağa kalkmaya davet edildi. Hamilik okulunun hedeflediği meslek insanı olma vasfıyla meslek bilincini bir kez daha pekiştirmek, fütüvvet anlayışını hatırlamak için Mütevelli Heyeti Üyemiz Sadık Yener ve hamilik öğrencilerimizden Halil İbrahim Çetinkaya’nın okudukları yemine “sözünüz sözümüzdür” diyen Hamilik Okulu yiğitlerimiz, yapılan duaya hep birlikte gönülden amin diyerek mezun oldular. Yemin sonrasında 14 mezunumuzdan salonda bulunan 10 mezunumuza Mezuniyet Belgeleri takdim edildi. Belge takdimi sonrası törenimiz, mezunlarımızdan Zeynep Kılıç’ın mezun konuşması ile devam etti.

Zeynep Kılıç, Hamilik Okulunda öğrencilerin şahsına ve fikirlerine değer atfedildiğini ve uygulamalı dersler ile de kendimizi tanıma fırsatının elde edildiğine değindi. Hamilik Okulu’nun online ve fiziki pek çok eğitim platformundan çok daha farklı bir atmosfere sahip olduğunu ve her öğrencinin ne yazık ki elde edemeyeceği bir fırsat olduğunu aktaran Kılıç “BYV bana farklı bir hayat penceresi açtı, iyi ki böylesi bir birlikteliğin içerisinde bulunuyorum.” diyerek konuşmasına son verdi. Ardından Hamilik Okulu çıraklarımızdan Mustafa Alper Çevik’in ruhumuzu dinlendiren Ud Dinletisini gerçekleştirdi.

14 öğrencimizi mezun ettiğimiz, gurur ve coşku dolu Hamilik Okulu Mezuniyet Törenimiz Mezuniyet Pasta Kesimiyle sona erdi.

AHİLİK YEMİNİ

Çırak Adayı;

Biz daha doğmadan yeminimizi ettik!

Ne yemini istersiniz bizden şimdi?

Bugün ancak hatırlatmasıdır o günün!

Söz verdiğimiz gün;

Bu dünyanın yükünü taşımaya talip olduğumuz gündür!

O gün “evet” dedik!

Bugün, hazırız “evet dediğimize” sahip çıkmaya…

Bir meslekle, kuşandık kuşaklarımızı,

O kuşak, bağladı bizi belimizden,

Elimizden ve dilimizden.

Şimdi söz zamanıdır;

Hamilik Okulu Usta’larından 40  Yaş üzeri bir Usta;

“Harama bakma, haram yeme, haram içme!

Doğru,  sabırlı ve dayanıklı ol!

Yalan söyleme!

Büyüklerden önce söze başlama,

Kimseyi kandırma,

Kanaatkâr ol, dünya malına tamah etme!

Yanlış ölçme, eksik tartma.

Kuvvetli ve üstün iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak  davranmasını
bil!

Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol!”

Çırak Adayı;

Bu sözler hepimizin sözüdür!

 Sözümüz olsun mu Yiğitler!

Tüm öğrenciler birlikte

“Sözümüz olsun!”

Usta;

Şimdi dua zamanıdır

Bu sözü tutan,

İşini hakkıyla yapan,

Allah’ın rızasına uygun iş yapan,

Mesleğini ve güzel ahlâkı öğreten

Ve gençlere sahip çıkan meslek sahiplerini

Allah iki cihanda aziz etsin,

Tuttukları her işten hayır göstersin,

Ve Allah rızıklarını bol etsin,

Yoksulluk göstermesin,

Sıkıntı Çektirmesin,

Amin,

Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, gelmiş geçmiş bütün Peygamberlerin ruhlarına, ashabın ruhlarına, meslek pirlerinin ruhlarına ve erenlerin ruhlarına El-Fatiha.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.