BYV Hamilik Okulu İlk Mezunlarını Verdi

6 Temmuz Cumartesi günü vakıf merkezimiz Boğaziçi Konak her zamankinden daha farklı bir heyecan ve gurur dolu bir güne şahitlik etti. 5 yıldır çalışmalarını şevkle yürüttüğümüz Hamilik Okulumuz ilk mezunlarını verdi.

Özü “insan olma ve insan kalma” olan, karşılıksız paylaşma ve dayanışma, kendinden vazgeçebilme anlayışı ve borçlu olma kültürünü aşılayan Hamilik Okulu, katılım sağlayan öğrencilerimizle beraber hiç şüphesiz biz BYV gönüllülerine de çok şeyler kattı.  Dünya yolculuğunda sahip oldukları zenginlikleri en yakın çevresinden başlayarak tüm insanlıkla paylaşmaya gönüllü Boğaziçililer olan bizler, mensuplarını gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak; onların önderlik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunma misyonumuzla örtüşen hamilik okulu felsefesini benimseyerek daha da zenginleştik, güçlendik.

Hamilik Okulu çalışmalarının temelleri 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir grup Meslek Adamı tarafından mesleki dayanışma bilinciyle kurulmuş olan Ekotek Vakfı (Ekonomik ve Teknik Dayanışma Vakfı) çatısı altında atılmıştır. Bu çalışmalar, “Yeni Bir Mesleki Eğitim Arayışı” olarak bu vakıf çatısı altında başlayarak vakfın temel faaliyet konusu haline gelmiş ve nihayet 2014 yılında Hamilik Okulu Vakfı adı altında yeni bir yapı ve vakıf ile devam etmiştir. BYV olarak biz de 2014 yılında Hamilik Okulu Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros Ceylan Bey’in kıymetli mihmandarlığında Boğaziçili öğrencilere ve kendi nefislerimize “insan olma ve insan kalma” davasını anlatabilmek adına yola çıktık. Kurucular Kurulu üyelerimizin destekleri, Mütevelli Heyetimizin, Hamilik Okulu Komisyonumuzun, Eğitmenlerimizin ve Hamilerimizin fedakâr çalışmalarıyla çıktığımız yolda “şenlendirme” davasında ilerlemeye gayret ediyoruz.

HAMİLİK İLE AMAÇ SADECE BİR İŞ VEYA MESLEK ÖĞRETMEK DEĞİL, BUNUN YANINDA İNSAN OLMA ANLAYIŞ VE SORUMLULUKLARINI DA HATIRLATMAKTIR.

Kavramsal olarak ise “Hamilik”; içeriğini, tarihi ve kültürel kimliğini Osmanlı ve Selçuklu Medeniyetlerinin kurumsallaştırmış olduğu Ahilik ve Esnaf (Mesleki Dayanışma) Teşkilatlarından almaktadır.

Esnaf teşkilatları, “Ahilik” geleneğinin ve kültürünün gereği “ahilerin-kardeşlerin” bir organizasyon disiplini içerisinde kardeşleşmeleri, birbirlerini sahiplenmeleri, himaye etmeleri, özetle birbirlerine Hami olmaları üzerine bina edilmiştir. Bu geleneğin temelinde ise “fütüvvet” anlayışı bulunmaktadır. Fütüvvet, cömertlik-yiğitlik anlamlarına gelmektedir. Bunun da ötesinde fütüvvet başkaları için kendinden feragat edebilme ve vazgeçebilme anlayışıdır. Günümüz işletmelerinde, Hamilik kavramı mesleğinin inceliklerine vâkıf bir personelin (mentor) işe yeni başlayan bir elemana (mentee) “koç”luk, kılavuzluk ve rehberlik yapmasını öngören bir “eğitim” metodu olarak algılanmaktadır. Tarihte ise bu kavram Ahilik ve Esnaf teşkilatlarında tecrübe edildiği hali ile sadece “usta-çırak” ilişkilerini içeren bir meslekî rehberlik olarak değil, bunun çok daha ötesinde bir “insan yetiştirme” modeli olarak görülmüş ve uygulanmıştır. Esnaf teşkilatları çatısı altında hiyerarşik olarak teşkilat her bir ustanın, her usta kalfasının, kalfa çırağının, çırak ise yamağının “hamiliği”ni yapmakta, böylece bir yandan mesleğin teknik beceri ve donanımları aktarılırken, bir diğer yandan ise “cömertlik, fedakârlık, paylaşma, dayanışma, kardeşlik” gibi yüksek “ insanlık fazilet ve ahlakı” da verilmeye çalışılıyordu.

Hamilik ile amaç sadece bir iş veya meslek öğretmek değil, bunun yanında insan olma anlayış ve sorumluluklarını da hatırlatmaktır.

BYV Hamilik Okulu’nun ilk mezunları için düzenlediğimiz törenimiz Vakıf Başkanımız Bahattin Aydın, Kurucular Kurulu Üyemiz Sadık Yener, Vakıf Müdürümüz İbrahim Ethem Gören, Mütevelli Heyeti Üyemiz Zehra Ağır, Hamilik Okulu Komisyonu Başkanımız Orhan Koyuncu, Hamilik Okulu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Barbaros Ceylan, Hamilik Okulu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hakkı Yazıcı ve 5 yıl boyunca verdikleri seminerlerle bizlerden desteklerini esirgemeyen Hamilik Okulu Vakfı’nın çok değerli müessisleri Ahmet Albayrak, Emre Memiş, Mustafa Özkan ve Lokman Ökten’in katılımlarıyla gerçekleşti.

BAHATTİN AYDIN:  HAMİLİK OKULUMUZDA EDİNDİĞİNİZ ÖRNEKLİKLE İLERİDE BAŞKALARI İÇİN ROL MODEL OLACAKSINIZ

Hamilik Okulumuzun ilk mezunlarından olan Elif Kübra Yıldırım’ın sunuculuğunu üstlendiği program yine ilk mezunlarımızdan Harun Ziya Sarı’nın Ahilik Duası’nı yapmasıyla başladı. Dua sonrasında Mütevelli Heyeti Başkanımız Bahattin Aydın bir konuşma gerçekleştirdi.  Konuşmasında 5 yıl önce vakfımızda Hamilik Okulu Vakfı işbirliğiyle Hamilik Okulu çalışmalarını başlatan önceki dönem Mütevelli Heyeti Başkanımız Haluk Dortluoğlu’na teşekkür eden Aydın, BYV olarak bu kıymetli programa verdiğimiz önemden bahsetti. Vakıf insanı olmanın önemine işaret eden Başkanımız Aydın şöyle dedi: “Vakıf demek, belli değerler etrafında durabilmek, bu değerleri yaşayıp sürdürebilmektir. Sizler Hamilik Okulumuzda edindiğiniz örneklikle ileride başkaları için rol model olacaksınız. Bunu çok önemsiyoruz.” Bahattin Aydın ayrıca hamilikten mezun olan tüm arkadaşlarımızı vakfımızın komisyonlarında görev alarak katkı sunmaya davet etti.

Bahattin Aydın Bey’in ardından Hamilik Okulu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Barbaros Ceylan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının başında muhteşem örneklik Efendimiz (sav)’in mesajının bizlere ulaşmasının önemine dikkatlerimizi çeken Ceylan, hepimizin esas gayesinin Nebevi mesajın yaşanması, hâl ile iletilmesi, yaşanırken iletilmesi olduğunun altını çizdi. Hamilik Okulu’nun ilham aldığı mihver şahsiyetler Ebu’l Hasan Harakani, Ahmet Yesevi ve Ahi Evran’ı anan Ceylan, yapılan çalışmaların hiç şüphesiz bu şahsiyetlerin himmetleri ve hâlis duaların bereketleriyle yürüdüğüne vurgu yaptı.

BARBAROS CEYLAN:  AHLÂK SAHİBİ OLMAK, İYİLİK ÜZERE OLMAKLA ANCAK BU DÜNYA ÜZERİNDE İNSAN KALABİLİRSİNİZ.

BYV bünyesindeki hamilik çalışmalarını başlatan Haluk Dortluoğlu’na, destek veren kurucularımıza, yöneticilerimize, Hamilik Okulu Vakfı kanadından eğitmenlere azim ve gayretleri için teşekkür eden Ceylan, esas teşekkür edileceklerin ise genç kardeşlerimiz olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Esas teşekkür edilecek gençlerimizdir. Sizler bizim hayır, iyilik tezgâhımızsınız. Bize şevk verdiniz, bizi gayrete getirdiniz, sizlerden beslendik, kardeşliğimize vesile oldunuz.”

Hamilik Okulu Vakfı ile BYV’nin işbirliğinin güzel bir kardeşleşmeye vesile olduğuna da vurgu yapan Barbaros Ceylan genç kardeşlerimize şu değerli tavsiyelerde bulunarak konuşmasını sonlandırdı: “Dünya meydanında insan kalmak zordur, birbirinizden kopmayın! Mutlaka sürekli devam eden bir iyilik işiniz olsun. Ahlâk sahibi olmak, iyilik üzere olmakla ancak bu dünya üzerinde insan kalabilirsiniz.”

Barbaros Ceylan’ın konuşması sonrasında salondaki tüm katılımcılar ayağa kalkmaya davet edildi. Zira vakit Ahilik Yemini vaktiydi. Hamilik okulunun hedeflediği meslek insanı olma vasfıyla meslek bilincini bir kez daha pekiştirmek, fütüvvet anlayışını bir kez daha hatırlamak için Kurucular Kurulu Üyemiz Sadık Yener ve hamilik öğrencimiz Furkan Başkan’ın okudukları yemine “sözünüz sözümüzdür” diyen Hamilik Okulu yiğitlerimiz yapılan duaya hep birlikte gönülden amin diyerek mezun oldular. Yemin akabinde 47 mezunumuzdan salonda bulunan 29 öğrencimize BYV Hamilik Okulu Mezuniyet Belgeleri takdim edildi. Belge takdimi sonrası törenimiz öğrencimiz Halime Demirayak’ın mezun konuşması ve Yiğitlik Meydanı sunumlarıyla devam etti.

Cizre Yiğitlik Meydanı ekibinden Enes Köser, Zehra Betül Meriç ve Şehitlik Dergâhı Yiğitlik Meydanı Başkanı Esra Öz meydanların çalışmalarını katılımcılarla paylaştılar.

Törende İstanbul dışında oldukları için aramızda olamayan mezunlarımız Fatma Nur Dumlupınar ve Bilal Sağlam’ın ilettikleri videolu mesajlar da izlendi. Sonra da vakfımıza pek çok etkinliğimizde bizlere desteklerini esirgemeyen Elif Kübra Yıldırım, Mehmet Emin Sağan, Esra Öz, Muhammed Emin Güre ve Halime Demirayak’a özel ödülleri Hamilik Okulu Komisyonu Başkanımız Orhan Koyuncu tarafından takdim edildi.

47 öğrencimizi mezun ettiğimiz, gurur ve mutluluk dolu Hamilik Okulu 1’nci Mezuniyet Törenimiz bahçede yapılan mangal ikramıyla sona erdi.

AHİLİK YEMİNİ

Çırak Adayı;

Biz daha doğmadan yeminimizi ettik!

Ne yemini istersiniz bizden şimdi?

Bugün ancak hatırlatmasıdır o günün!

Söz verdiğimiz gün;

Bu dünyanın yükünü taşımaya talip olduğumuz gündür!

O gün “evet” dedik!

Bugün, hazırız “evet dediğimize” sahip çıkmaya…

Bir meslekle, kuşandık kuşaklarımızı,

O kuşak, bağladı bizi belimizden,

Elimizden ve dilimizden.

Şimdi söz zamanıdır;

Hamilik Okulu Usta’larından 40  Yaş üzeri bir Usta;

“Harama bakma, haram yeme, haram içme!

Doğru,  sabırlı ve dayanıklı ol!

Yalan söyleme!

Büyüklerden önce söze başlama,

Kimseyi kandırma,

Kanaatkâr ol, dünya malına tamah etme!

Yanlış ölçme, eksik tartma.

Kuvvetli ve üstün iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak  davranmasını bil!

Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol!”

Çırak Adayı;

Bu sözler hepimizin sözüdür!

 Sözümüz olsun mu Yiğitler!

Tüm öğrenciler birlikte

“Sözümüz olsun!”

Usta;

Şimdi dua zamanıdır

Bu sözü tutan,

İşini hakkıyla yapan,

Allah’ın rızasına uygun iş yapan,

Mesleğini ve güzel ahlâkı öğreten

Ve gençlere sahip çıkan meslek sahiplerini

Allah iki cihanda aziz etsin,

Tuttukları her işten hayır göstersin,

Ve Allah rızıklarını bol etsin,

Yoksulluk göstermesin,

Sıkıntı Çektirmesin,

Amin,

Başta peygamber efendimiz olmak üzere, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına, ashabın ruhlarına, meslek pirlerinin ruhlarına ve erenlerin ruhlarına El-Fatiha.

Haber: Nurbin Gürsoy

Platformunuzu seçin ve paylaşın.