BYV HAMİLİK OKULU’NDA 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ SONA ERDİ

BYV Hamilik Okulu’nda 2019-2020 güz dönemi final sınavları ve ardından gelecek ara tatil dönüşü başlamak üzere sona erdi.

Hamilik Okulu çalışmalarımız BYV Hamilik Okulu Komisyonu üye ve eğitmenleri, Hamilik Okulu Vakfı üye ve eğitmenleri ve geçtiğimiz yıl okulumuzdan mezun olan çıraklarımızın değerli katkılarıyla yürütülmüştür.

Hamilik Okulumuz yeni döneme 1 Ekim 2019 Salı günü düzenlenen 3’ÜNCÜ KADEMENİN (İnsan ve Yönetim Kulübü -İYK) ilk semineriyle başlamıştı. Geçtiğimiz öğrenim döneminde % 70 devam şartını sağlayan 26 öğrencimizden oluşan grubumuzun açılış semineri Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Bahattin Aydın’ın ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak’ın katılımıyla gerçekleşti.

Her hafta Salı günleri Boğaziçi Konak’ta düzenlenen 3’ÜNCÜ KADEME seminerlerimiz açılış semineri sonrası güz dönemi boyunca sırasıyla aşağıdaki içeriklerle düzenlenmiştir;

 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu ile “İlkeleriyle İş Dünyasında Var Olmak ve Müslüman İş İnsanının Keşif Yolculuğu” 
 • Genarwise Stratejy Consulting Şirketi Yönetim Danışmanı İrfan Başak ile “Stratejik Yönetim”
 • Hamilik Okulu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hakkı Yazıcı ile “Tarih Perspektifiyle Kariyer Planlaması ve Yönetimi “
 • Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ile “İş Dünyasında Çok Yönlü İnsan Olmak”
 • Yrd. Doç. Dr. Raşit Gündoğdu ile “İstanbul Tarihi”
 • Yönetim Danışmanı ve Örgütsel Psikoloji Uzmanı Övgü Torlak  “İş Hayatında Anne Olmak”
 • Hasan Sami Bayansar ile “İş Modeli Kanvası”
 • BİM CFO ve İcra Kurulu Başkanı ve File İcra Kurulu Başkanı Haluk Dortluoğlu ile tecrübe paylaşımı
 • Good Ad Lab Ajans Başkanı Neşet Dereli  “Dijital Pazarlama”
 • Mustafa Şehirli ile “Hizmet Kültürü ve İş Dünyasında İnsana Değer Vermek”

2’NCİ KADEMEDEKİ (Keşif & İlham Kulübü – KİK) seminerlerimiz ise 3 Ekim 2019 Perşembe günü yapılan ilk seminerle başlamıştır. Geçtiğimiz dönem gerekli devamı sağlayan 36 öğrencimiz ile tanışma ve ilk uygulama çalışmasının ardından her hafta Pazartesi günleri gerçekleşen seminerlerde, yapılan interaktif uygulamalarda ve öğrencilerin hazırladığı ödevlerde şu soruların cevapları aranmıştır;

•    Ben kimim? Niye varım? Yetenek ve becerilerim; güçlü ve zayıf yönlerim neler?

•    Keşfetmek nedir? Keşif yolculuğunda bizi neler bekliyor? Zekâ ve yaratıcılığın kaşifliğe etkisi nedir?

•    Tarih boyunca büyük kâşifler nasıl yaşamışlar? Günümüz kâşif profillerinden neler öğrenebiliriz?

•    Doğadan nasıl ilham alabiliriz?

•    Keşif, İcat ve İnovasyon nedir?

•    Keşfetmenin nörolojik boyutları nelerdir, beyin ve sinir sistemimizin işleyişi nasıldır?

Bu yılki Hamilik Okulumuza Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırlık ve 1’inci sınıfta öğrenim görmekte olan 90 öğrenci başvuru yapmıştır. Yapılan başvurular arasından 5 Ekim ve 12 Ekim Cumartesi günlerinde gerçekleştirilen mülakatlarla 72 öğrenci programa dâhil edilmiştir.

1’İNCİ KADEME (Mesleki Bilinç Kulübü-MBK) seminerleri 16 Ekim 2019 Çarşamba günü düzenlenen ilk seminerle başlamıştır. Barbaros Ceylan yönetimindeki “Hamilik” kavramı ve programın mahiyetinin ele alındığı ilk seminer akabinde Çarşamba günleri yine Barbaros Bey’in anlatımlarıyla;

 • “Üniversitenin Mahiyeti Üzerine”: Evren=Kozmos=Âlem=Varlık; İnsan, Hayat, Varlık, Varoluş ve Eşya kavramları üzerine “yakıcı” sorular: “Varlık nedir? Hayat nedir? İnsan nedir? Eşya nedir ?”
 • “Üniversite ve Varlığı Anlamak Üzerine:” Varlık Felsefesi= Ontoloji Tanımları: Din, Felsefe, Hikmet ve “…izm”lerin Genel Tanımları; Bu inanç disiplinlerinin “ontoloji” yaklaşımları; Var olmayı anlamak ve anlamlandırmak üzere “yıkıcı” sorular: kadim dinler ve felsefeler karşısında modernite ve “modern insan”.
 • “Üniversite ve Varlığa “Tevhidi Dinler” Üzerinden Atfedilen Anlam” “Tevhid” kavramı, “İslam” kavramı üzerine kısa hatırlatmalar; “Varlık Hiyerarşisi” üzerine notlar: Yaratıcı (O), İnsan ve Diğer Mevcudat (varlık)
 •  Üniversite’nin ve Evrenin Merkezindeki (Odağındaki) Aşkın (İlahi) Varlık Olarak İnsan başlıklı ders serisinde özetle “Tevhid İnancı”, “Rabbani Sözleşme”, “Borçlu İnsan”, “İnsanın Fıtrî Kuvvet ve Kabiliyetleri”
 • “Üniversite ve Evrenin Merkezindeki İnsan’ın, Varlık ve Eşya İle İlişkisi”
 • Üniversite ve Evrenin Merkezindeki İnsan’ın, Eşya’yı “Tasarruf Etme=Değiştirip Dönüştürüp Faydalı Hale Getirme” Vazifesi seminer serisinde “Bilim, Meslek, Sanat ve Kurumlar” manzumesi başlıkları işlenmiştir.

BYV Hamilik Okulu 3 kademede değerli ekibi yönetiminde seminerlere katılacak yüzün üzerinde öğrencisiyle birlikte 2019-2020 bahar döneminde de Ahilik ve Fütüvvet ruhundan aldığı nefesle devam edecektir.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.