Doç. Dr. Murat Yülek’in ekonomi notları

Vakfımız mensuplarından, ekonomi yazarı, TAIB YATIRIM BANK Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Murak Yülek yeni bir kitaba imza attı: “Türkiye ve Küreselleşen Dünya Üzerine Notlar”.
 
Doç. Yülek’in kitabında, bir ekonomistin uzun yıllarda elde ettiği birikimler okuyuculara sunuluyor.
Uzun yıllar IMF’te görev yapan Doç. Dr. Murat Yülek kitabında bir kısım medyada dile getirilenin aksine Türkiye’de gerçek anlamda bir krizin bulunmadığını, bir nevi krizin yatay geçtiğini belirtiyor ve ekliyor: “Ekonomimizde son dönemde yaşananlar, ekonomik yavaşlamanın bir sonucudur.”
 
“Türkiye ve Küreselleşen Dünya Üzerine Notlar”, Bilgesel Yayınevi tarafından yayımlanmış. Henüz çiçeği burnunda bir eser, kitapçı raflarındaki yerini almaya başladı.
“Bugünün Güçleri ve Gelecek”, “Hukuk ve Sistem”, “İktisat Politikalarında Bütüncüllük”, “Türk Ekonomisi: Makroekonomik Notlar”, “Türk Ekonomisinin Büyüme Hedefi Kaç Olmalı”, “Türkiye’nin Dış Politikası: Seçilmiş Gözlemler”, “Markalaşma, Katma Değer, Beşeri Sermaye” başlıklarından oluşan kitabın sön bölümünde dünya ekonomisine ait güncel notlar yer alıyor. Körfez ülkelerinin sermaye piyasalarına da değinilen kitabın bu bölümünde yazar, İslâmi finans sektörüyle tebarüz eden Londra’ya dikkatleri çekiyor.
Bir dönem Körfez ülkelerinin yatırımlarını Türkiye’de değerlendiren bir şirketin genel müdürlük görevini de üstlenen Yülek, kitabında Körfez ülkelerinin 2 Trilyon dolarlık yatırım potansiyeline sahip olduğunu, şimdiye kadar bölge ülkelerinden Türkiye ekonomisine önemli miktarda sermaye girişi gözlemlenmediğini belirterek, Körfez ülkeleri yatırımların ülkemize çekilmesine dair görüşlerini “Bir anlamda kolumuzu bacağımızı bırakmazsak, Türkiye’ye güven iyice artar. Özellikle de Körfez ülkelerinden çok büyük paralar gelir.” cümleleriyle özetliyor. 

 
Kitapla ilgili mülahazalar: 
 
Dr. Murat Yalçıntaş
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
 
“İstanbul ve Brüksel’de okul arkadaşlığı yaptığım değerli dostum Murat Yülek, bu eserinde Türkiye’de sağlıklı ve sağlam bir ekonomik hayatımızın olabilmesi için yıllarca kafa yorduğu konuları duru ve sade bir şekilde yazıya döküyor. Yülek, kitabında en zor ekonomik meseleleri herkesin anlayabileceği bir üslupla anlatabilme yeteneğini ortaya koyuyor. Küresel rekabette hangi stratejilerle ayakta kalınabileceğini, yerel düşünüp nasıl evrensel olunabileceğini anlatıyor. Murat Yülek bu kitabıyla sadece ülkemizin dünyadaki yerine işaret etmekle kalmıyor. Aynı zamanda çağdaş ekonomiler üzerine yaptığı tespit ve gözlemlerle de bugünkü gelişmelere ışık tutuyor.  
 
Doç. Dr. İbrahim Öztürk
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
 
Bir ülkede ekonomik yapı ile kalkınma arasında nasıl bir ilişki vardır?  Bu soru iktisadın ana gündemini oluştura gelmiştir. Murat Yülek’in kitabı iktisat konularına meraklı olan öğrenci, aydın ve işadamlarıyız için Türkiye örneğini merkeze alarak bu sorunun cevabını irdeliyor. 
   
IMF gibi uluslararası kurumlarda elde ettiği deneyimlerinden de yararlanan Yülek, iktisattaki tek boyutlu model, tek değişkenli denklem basitliğinden sıkılanlar için keyifli bir çalışma yapmış.
İbrahim Ethem Gören
 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.