Orada Yaşam Nasıl? Serisinde Habip Yazıcı ile Almanya Köln’ü Konuştuk

“Orada Yaşam Nasıl?” serisinin bu dönemin ikinci programı IGMG Eğitim Başkanlığı Materyal Müfredat ve İK Sorumlusu Habip Yazıcı ile Hümeyra Gümüş moderatörlüğünde Almanya- Köln’ü anlatmak üzere 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Başka bir ülkeye, kültüre entegre olmak için ilk olarak bir boşluğun varlığına gereksinim vardır ve o kültürün içinde sizi kabul etmeye hazır bir yapının olması gerekir. Fakat Almanya sosyokültürel yapısının, işçi olarak giden insanları Almanya’ya entegre etmek gibi bir kaygısının olmadığını aktaran Yazıcı; göçmenlerin birer insan olarak değil iş gücü olarak değerlendirildiğini aktardı. Ve bu yaklaşımın işçilerin gündelik hayatını oldukça zorlaştıran sonuçlar doğurduğundan, orada zor şartlar altında çalıştıklarından ve dinlendirilmeden, dile yabancı bir şekilde yaşadıklarından bahsetti.

Almanya’nın oraya çalışmak için giden insanların kendi ihtiyaçları çerçevesinde standart bir hayata sahip olması için gerekli altyapıyı sağladığını ama bunun sosyal ve kültürel hayatta yansımanın olmadığını söyledi. Suriyeli göçmenlerin de gelmesiyle, Almanya’daki göçmen yapısının oranının değiştiğine de değinen Yazıcı; Almanya’da üniversite okumak için en önemli yeterliliğin dil bilmek olduğunu söyledi. “Almanca biliyorsanız rahatlıkla iyi üniversitelere giriş yapabilrsiniz” diyen Habip Yazıcı, imkanların iyi olduğu üniversitelerin de ücretsiz olduğunu belirtti.

Özellikle sosyal bilimler ve mühendislik için Almanya’nın yüksek lisans için uygun bir ülke olduğuna değindi. Almanya’da meslek okullarından yetişen insanların da üniversite okumaya gerek kalmadan son derece başarılı olduklarını ve iyi kazanç sağlayan işlerde çalıştıklarını belirtti. Sporun gurbetçiler için iyi bir sınıf atlama aracı olduğunu söyledi. Sanat ve kültürün biraz da zenginlikle alakalı bir mesele olduğunu belirtti. Almanya’da çocuk kitapçılığının çok gelişmiş olmasına rağmen halen evlerine çocuk kitabı girmeyen, bunu masraf olarak gören insanların olduğunu söyledi. Program katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sonlandırıldı.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.