Öykü Atölyesinde Üçüncü Hafta: Diyaloglar, Zaman, Mekan ve Olay

Yazar Özlem Metin’in rehberliğinde, yaratıcı öykü yazma serüveninde üçüncü adımımızı attık. 18 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen oturumda, öykünün temel taşlarından olan olay örgüsü, zaman, mekân ve diyaloglar üzerinde yoğunlaştık.

Her olayın bir diğeriyle arasındaki etkileşim, neden-sonuç ilişkileri ve karakterlerin gelişimi üzerinde duruldu. Olay örgüsünün bir öykünün özünü oluşturduğu dile getirildi. “Kraliçe öldü, sonra kral öldü” dediğimizde aslında bir olay örgüsü yaratmadığımızı, bunu “Kraliçe öldü, sonra üzüntüsünden kral da öldü.” şeklinde bir neden-sonuç ilişkisiyle ifade ettiğimizde öyküye derinlik katarak olay örgüsünün temelini oluşturduğumuzdan bahsettik.

Yazar Özlem Metin, kalemin bir kamera gibi kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, mekânın ve zamanın hikâye anlatımındaki önemini örneklerle anlattı. Özellikle, İhsan Oktay Anar’ın eserlerinde kullandığı döneme uygun dilin gücüne dikkat çekildi. Özellikle tarihsel kurgu türünde eserin konu aldığı döneme çalışmanın ve dilin döneme göre ayarlanmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca, geniş zaman kipi kullanmanın öyküye merak unsuru kattığı üzerinde duruldu. Belirli öyküdeki rolüne de değinilerek, örneğin İnce Memed karakterinin ancak Çukurova gibi bir mekândan doğabileceği konuşuldu.

Katılımcıların katkılarıyla geçen üçüncü oturum, öykü yazmaya yeni bir bakış açısı getirirken katılımcıların yaratıcı düşünme yeteneğini pekiştirdi. Katılımcıların öykü yazma süreci hakkında akıllarındaki soruları sormasıyla oturum sona erdi.

Özlem Metin Hanım’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Gelecek hafta daha fazla yaratıcılık ve keşif dolu bir oturum için görüşmek üzere!

Haber & Fotoğraf: Muhammed Berat Kengil – İşletme Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi

Platformunuzu seçin ve paylaşın.