Prof. Dr. İsmail Taşpınar ile Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Kudüs başlıklı Söyleşi Programı Vakıf Merkezinde Gerçekleştirildi

Fikir Sanat Medeniyet Komisyonumuz 15 Ekim 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Taşpınar’ı ağırladı. Marmara Üniversitesi Kudüs Araştırmaları Merkezi Başkanı da olan Taşpınar, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Kudüs başlıklı konuşmasını vakıf merkezinde gerçekleştirdi.

Taşpınar, Kudüs’ün üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olduğunu ve kutsal sayıldığını belirtti.

Kudüs’ün Hz. İbrâhim’den itibaren pek çok peygamberin yaşadığı, mukaddes olarak da tanımlanan bir bölgede bulunması; Hz. Süleyman’ın inşa ettiği Beytülmakdis’i barındırması, İsrâiloğulları’nın ve onlara gönderilen peygamberlerin mücadelelerine mekân olması açısından semavî dinler geleneğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Taşpınar, Kudüs’ün tarihinin çok eskilere dayandığına ancak Kudüs adının Tevrat’ta hiç geçmediğine dikkat çekti. Kudüs şehrinin Tevrat’ta sadece bir defa Salem adıyla zikredildiğini vurgulayan İsmail Taşpınar, şehrin krallık ve ibadet merkezi oluşunun Hz. Dâvûd dönemine rastladığını belirtti. Yahudiliğin en yüce değerlerinin ve ümitlerinin simgesi olan Kudüs’ün öneminin Yahudi devletinin Mesîh tarafından bu topraklarda kurulacağı inancına dayandığını belirten Taşpınar, Kudüs’ün yeniden inşası ve mâbedin yapılmasının da bunun işaretleri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Kudüs yeniden kurulduğunda ve ölüler diriltildiğinde mâbedin bulunduğu tepeye yakın olduğu için Zeytin Dağı’na gömülme arzusundan bahsetti ve İncillerde de Kudüs’ün önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.