Yöneticilik Sohbetinin konuğu Dr. İbrahim Turhan’dı.

22 Kasım Cumartesi günü Boğaziçi Konak’ta gerçekleştirdiğimiz Yöneticilik Sohbetlerinin ilkinde BÜ İşletme 1993 mezunu İbrahim Turhan (T.C. Merkez Bankası başkan yardımcısı) öğrencilerle buluştu. Samimi ve keyifli bir havada geçen programda Dr. İbrahim Turhan, öğrencilerin sorularına cevap verip Türkiye ve dünya ekonomiyle ilgili görüşlerini öğrenci arkadaşlarımızla paylaştı.
 
Dr. Turhan, konuşmasına, gelecek ile ilgili düşüncelerini aktararak başladı. Orta ve uzun vadede Türkiye’nin geleceğinden ümitli olabilmek için “siyasi, ekonomik ve toplumsal iktidar”ın üçünün birden sağlanması gerektiğini belirten Turhan, ancak bu şekilde yarınlara ümitle bakılabileceğini ifade etti. Siyasi istikrarın, popülist yaklaşımlardan uzak kalınarak sağlanabileceğine ve yakın olan fayda yerine uzak olan faydanın siyasiler tarafından gözetilmesi gerektiğine vurgu yaparak, 1990’lı yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlıkların ekonomik ve toplumsal istikrarı da etkilediğini söyledi.
 
Ekonomik istikrarın da siyasi istikrar kadar mühim olduğunun altını çizen Turhan, fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankası’nın aslî görevi olduğunu belirtti. Aynı zamanda siyasilerin de mali istikrardan ödün vermemelerinin lazım geldiğini aktaran Sn. Turhan, bunlara ek olarak da toplumsal istikrarın sağlanmasının zorunluluğunu belirtip toplumumuzu oluşturan birbirinden farklı bireylerin, birbirine zarar vermeden ve farklı özelliklerini muhafaza ederek barış içinde, kutuplaşmadan tamamen kaçınarak yaşamaları temennisinde bulundu.
 
Konuşmasında dünyada yaşanmakta olan finansal krize de değinen İbrahim Turhan, kriz karşısında Türkiye’nin hem avantajlarının hem de dezavantajlarının bulunduğunu söyledi. Dünya genelindeki borçlanma daralması ve Türkiye’nin ihracatının birinci dereceden tüketilmesi gereken mamullerden oluşmaması nedeniyle ülkemizin de birtakım sıkıntılar yaşayabileceğini belirterek, bunun yanında, krizden etkilenen diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla, Türkiye’nin genel borçlanma ve yabancı para ile borçlanma oranının oldukça düşük olduğunu söyledi. Değerlendirmelerinde bu durumun lehimize sonuçlar doğurabileceği kanaatinde olduğunu belirtti.
 
İbrahim Turhan, Merkez Bankası’nın faiz indirimi ile ilgili olarak kendilerine yöneltilen bir soruya verdiği cevapta, MB’nin öncelikli hedefinin enflasyon hedeflerine ulaşılması olduğunu belirtip finansal istikrar ile büyüme ve istihdamın ikincil ve üçüncül hedefler olduğundan söz etti. Uluslararası kriz nedeniyle iç ve dış talebin belirgin şekilde gerileyerek bu durumun hedeflenenden düşük enflasyona yol açacağını, kredilerde aşırı daralma ve likidite sıkışıklığının ise finansal istikrarı olumsuz etkileyeceğini; dolayısıyla faizlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti.
 
İbrahim Turhan, kredi derecelendirme kuruluşlarının; Türkiye’nin kredi notunu durağandan negatife çevirmesiyle ilgili soruya verdiği cevapta da, bu kuruluşların kriz nedeniyle çok temkinli hareket ettiğini ve geçmişte Türkiye’nin yaptığı bazı yanlışların bu kuruluşları oldukça ihtiyatlı hareket etmeye sevk ettiğini söyledi.
 
İbrahim Turhan, Merkez Bankasındaki kariyer olanaklarından da bahsederek, işe alım süreçleri ve kariyer basamakları hakkında da bilgi verdi. Boğaziçililerin TCMB’ye olan ilgilerinin son yıllarda giderek fazlalaştığını ve MB’deki Boğaziçili sayısının de giderek arttığını belirtti.
 
İsmail Benli
BÜ İşletme-4
 
 
Dr. M. İbrahim Turhan
1968 yılında İzmir’de doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde 1987 yılında birincilikle tamamladı ve aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünü birincilikle kazandı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık yüksek lisansını “Kamu Kesimi Açıklarının Makroekonomik Sonuçları ve Türkiye’de Bankacılık Kesimi Üzerinde Etkileri” konulu tez ile, Bankacılık doktorasını da “Finansal Krizler ve Reel Sektör Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği” konulu tez ile tamamlayan Turhan, bu dönemde aynı kurumda öğretim elemanı olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu tarafından desteklenen sosyal bilimler mega projesi çerçevesinde resmi olarak davet edildiği Cenevre Üniversitesi Institut Européen (IEUG) ve Loughborough Üniversitesi Banking Centre bünyesinde araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında Yardımcı Doçent unvanıyla Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başlayan Turhan, bu kurumda Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü başkanlığı yaptı. Yine aynı üniversitede Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Birçok süreli yayında finansal ekonomi ve ekonomi politik alanında yayınları bulunan ve kitap editörlüğü de yapan Turhan, bankacılık, finans ve finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren süreli yayınlarda yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. Turhan 2004’e kadar Beykent Üniversitesi İİBF’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi üyeliğine, 7 Haziran 2006 tarihinde Para Politikası Kurulu üyeliğine seçilen Dr. M. İbrahim Turhan, halen bu görevinin yanı sıra üniversitelerde yarı zamanlı öğretim üyesi statüsüyle yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Dr. M. İbrahim Turhan, London School of Economics European Institute bünyesinde kurulan Contemporary Turkish Studies kürsüsünde TCMB adına danışma kurulu üyeliğini de sürdürmektedir.
 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.