Bahattin Aydın ile Yeni Kitabı “İK Etkisi” ni Konuştuk!

18 Mayıs Perşembe günü Bahattin Aydın ile yazmış olduğu “İK Etkisi – Şirketler ve Yetenekler için İnsan Kaynakları Yönetiminin Gerçek Gücü” kitabı üzerine söyleşi programını hem vakıf merkezimizde hem de zoom üzerinden hibrit olarak gerçekleştirdik.

İnsanın yaptığı iş üzerine kafa yormasının çok önemli olduğu belirten Bahattin Aydın, kavramların özünü anlamanın önemine vurgu da bulundu. “İK Etkisi” kitabında da bunu yapmaya çalıştığından bahsetti. Şirketlerin meritokrasi (yetkinliğe bağlı yönetim) ile yönetilmesinin önemine vurgu yapıldı ve bir kişinin yetkin olduğunu anlamanın üç yolu olduğundan söz edildi. Bunlardan ilki bilgilere sahip olmak, bilgiyi kullanmak/tecrübe etmektir. İkincisi ise beceriye sahip olmaktır Üçüncüsü ise tutumlarımızdır. Bunlardan en önemlisinin tutumlarımız olduğunu; bilgi ve becerinin öğretilebilir olduğundan bahsetti. İşe alımın en büyük sıkıntısının insanların ne bildiklerine bakarak hızlı işe alım yapıp nasıl olduklarına bakıp yavaş işten çıkarmak olduğundan bahsetti. Olması gerekenin tam tersi olduğunu söyledi. Geri bildirim almanın ve vermenin öneminden ve bu geri bildirimden ders almanın öneminden bahseden Aydın, ayrıca zeka ve diplomanın bir işin kapısı açan şey olduğunu; o alanda ilerletenin ise duygusal zeka olduğuna değindi.

Programımız kıymetli katılımcılarımızdan gelen soruların yanıtlanmasının ve sonrasında Bahattin Aydın’ın kitabını konuklar için imzalamasının ardından sona erdi. Katılım gösteren arkadaşlarımıza ilgilerinden ötürü teşekkür ederiz.

Haber Metni: Eyşan Arıgün – Psikoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Platformunuzu seçin ve paylaşın.