Divan Sohbeti’nde Zeynel Abidin Erdem’le Beraberdik

Divan sohbetimizin Mayıs ayı konuğu, Erdem Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Marmara Bölgesi İspanya Fahri Konsolosu Dr. Zeynel Abidin Erdem‘di.

29 Mayıs Pazar günü, Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından biri olmasının ötesinde, geniş vizyonu ve birikimiyle, geleceğin Türkiye’sine dair duyduğu heyecan ve inancı gizlemeyen, kendi halkının potansiyeline ve tarihi birikimine güvenen, bizden bir entelektüel, Zeynel Abidin Bey’le sohbet ettik.

Eski devlet bakanlarımızdan Bülent Akarcalı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Yavaş da yaptıkları kısa konuşmalarla Divan Sohbeti’nde renk kattılar.

Zeynel Bey, doğal enerji kaynaklarından yoksun ve yüzyıllardır pek çok badire atlatmış ülkemizin en büyük gücü ve sermayesi insanımız olduğunu; son zamanlarda, Sibirya’nın en ücra köşelerinden Afrika kıtasına, Che’lerin Latin Amerika’sından bir zamanlar Aborjin’lerin yurdu olan Avustralya kıtasına kadar dünyanın her yerinde müteşebbislerimizin ayak izlerini görmenin mümkün olduğunu söyledi. Türk şirketlerinin dünyaca ünlü markaları satın alabilir; hükümetimizin onlarca yıl sonrasını planlayabilir hale geldiğini hatırlatan Zeynel Bey, dünyanın birçok saygın üniversitesinde Türk akademisyenlerin çalışma ve başarılarıyla gururlanırken, uluslararası kurumlarda önemli noktalarda Türk vatandaşlarını görmek bizler için sıradanlaşmaya başladığını belirtti.

Bütün bu başarının ardındaki sırrın, kendi yasalarını bile yapmaya layık görülmeyen bu halkı tarih sahnesinde müstesna bir yere taşıyan onun inancı, azmi ve sabrı olduğuna inanan Zeynel Bey, yeniden şekillenen dünyada, Türkiye’nin aktif ve alternatif bir rol oynamasının bir hayal değil, kaderi olduğunu belirtti.

Dünyanın önde gelen güçleriyle rekabet eder hale gelebilmek için, hak ve özgürlüklerin genişletilerek, devletin tam demokratik bir yapıya geçmesinin önemine ve gerekliliğine işaret eden konuğumuz, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak çözümler bulunması gerektiğini ifade etti.

Atalarımızın “ Sulh istiyorsak savaşa hazır olmalıyız” öğüdüne atıfta bulunan Zeynel Abidin Bey, savunma sanayiinde yüksek katma değerli ürünlerin kendi imkânlarımızla üretilmesinin önemine dikkat çekti.  Zeynel Abidin Bey’e göre hükümetin 2023 vizyonu tutarlı ve matematiksel olarak doğrulanabilir hedeflerden oluşuyor. Fakat dünyanın en büyük ve nitelikli on limanından birine sahip olamazsak, bu hedefleri gerçekleştirmek pek mümkün olmayacaktır. “Su ve tahıl, gelecekte uğruna savaşılacak iki temel zenginlik olacaktır” diyen Zeynel Abidin Bey, GAP, DAP ve KOP projelerinin bir an önce tamamlanmasının hayati derecede önemli olduğunu söyledi.

Zeynel Abidin Bey’den sonra yaptığı kısa konuşmada, eski bakanlarımızdan Bülent Akarcalı,   Türkiye halkın hislerini ve değerlerini yansıtacak yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna değindi. Yeni anayasanın demokratik ve özgürlükçü olması gerektiğini söyleyen Bülent Bey, anayasa yapımında, Avrupa ve Amerika anayasalarında görülen iki temel yaklaşım tarzından bahsetti. Amerikan anayasasında sadece yasaklar belirlenip, geriye kalan alan özgürlüklere bırakılırken, Kıta Avrupası anayasalarında ve bizde ise sadece özgürlükler tanımlanıp geriye kalan tüm alanın yasaklara tahsis edildiğini belirterek; yapılması planlanan yeni anayasanın, özgürlüklerin önünü olabildiğince açması, Türkiye’nin her alanda görülmemiş bir ilerleme kaydetmesine sebep olacağını ifade etti.

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Abdullah Yavaş ise konuşmasında, Amerika da iyi bir kariyeri bırakıp neden Türkiye’ye geldiğini anlattı. Antalya’da kurulması planlanan uluslararası üniversite fikri Abdullah Bey’in hayatını yeniden şekillendirmesine neden olmuş. Gelecek yıl eğitime başlaması planlanan Üniversitede, öğrencilerin %50’si yabancı öğrencilerden oluşacak. Bu üniversitenin kurulmasıyla Türkiye’nin, eğitimde en iyi beyinleri kendine çekmeye başlayacak bir cazibe merkezi haline dönüşmesini hedeflediklerini anlattı.

İş dünyası, politika ve eğitim alanında üç değerli konuğu aynı anda dinleme olanağı bulduğumuz Mayıs ayı Divan Sohbetimiz, zengin içeriği ve konuklarımızın içten sohbetleriyle katılımcılarımızı ziyadesiyle memnun etmiş ve bir sonraki toplantıda buluşmak temennisiyle sonlandırılmıştır.

 

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.