19. Divan Sohbeti’nin Konuğu İbrahim Turhan’dı

Divan sohbetlerinin 19’uncusunda, “Merkez ülkenin merkezinden” çok değerli bir konuğu ağırladık.

TCMB Başkan Yardımcısı Dr. M.İbrahim Turhan’ın konuk olduğu toplantının konusu  “İktisat politikasında Stratejik Yönetim”di.

120 arkadaşımızın katılımıyla düzenlenen Divan sohbetindeki konuşmasında, dünya tarihinin yeniden şekillendiği özel zamanlara şahitlik ettiğimizi belirten İbrahim Turhan Bey, dağıtılan rolü oynamak yerine, oyun kurucu bir aktör olarak var olmanın, ancak stratejik bir bakış açısıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

İbrahim Bey’e göre stratejik yönetimin ilk şartı gerçekçi bir vizyon belirlemektir. Vizyon belirleme süreci çok önemlidir. Eğer vizyonunuz rasyonel bir temele, yani hesaba dayanmazsa yaptığınız şey sadece hayal kurmaktır. Buna karşın, tecrübe edilmiş ya da halâ tecrübe edilmekte olan realite üzerinden,  mekanik bir okuma neticesinde belirlenen vizyon da, bir topluma veya kuruma ayak bağı olmaktan öteye geçemez.  Türkiye artık,  gerçekçi, tarihi derinliği olan ve toplumun vicdanında kabul görmüş bir vizyona sahip bir ülkedir. Bu  önce bölgesel, şimdilerde ise küresel bir güç olma yolunda gelişmemizi ve bir “merkez ülke” haline gelerek küresel sorunlara çözüm üretmeye talip olan bir Türkiye’yi mümkün kılmıştır.

İbrahim Turhan Bey konuşmasında dünya siyasal tarihinde iki çeşit düzen tasavvurunun varlığından söz etti. Bunlar; değer bazlı olanlar ve kuralları esas alan düzenlerdir.  Dünya tarihinde Osmanlı Devleti, değerleri esas alan bir düzen kurmuşken,  Roma, kuralları esas alan  bir  düzen üzerine varlığını tesis etmiştir. Türkiye’nin iç ve dış politikasında,  yakın zamanda gözlemlediğimiz ciddi değişimin temelinde, yeniden, değerleri esas alan rasyonel bir düzen kurma arzusunun yattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu arzu hiç şüphesiz stratejik bir bakışla, bir ruha ve bedene kavuşmuştur.

Konuşmasında, tüm dünya ekonomilerini sarsan ABD kaynaklı son finansal krize karşı, dünya ülkelerinin attıkları adımların, onların stratejik bir yönetim anlayışına sahip olup olmadıklarını ifşa eden çok önemli bir gösterge olduğuna değinen İbrahim Bey, gerçekçi bir strateji temelinde krizi okuyan ülkelerin, bu krizden ya kârla ya da çok az zararla çıktıklarını belirtt. İbrahim Bey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, o günlerde birçok ülkenin aksine faiz indirimi yaparak,  farklı bir adım attığını ve bu kararın birçokları tarafından anlaşılamadığına dikkat çekti.  Fakat verdikleri kararların doğruluğu, Türkiye’nin krizi çok az zararla atlatması ve kriz sonrası hızlı toparlanmayla doğrulanmış oldu.

Yaşanan bu son finansal krizin, zamanın akışını 30-40 yıl hızlandırdığını söyleyen TCMB Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Turhan Bey,  eğer yeni bir düzen arayışı varsa, aktörlerin, yeni düzende en iyi pozisyonu kapmak için gerçekçi bir vizyonla hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

İbrahim Bey’in katılımcılardan gelen sorulara verdiği samimi cevaplardan sonra Divan Sohbetimiz bir sonraki ay yeniden toplanmak üzere sona erdi.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.