Boğaziçi Konak’ta Global Ekonomideki Son Durum ve İstikamet Konuşuldu

Vakfımızın en istikrarlı etkinliği olma özelliğini taşıyan Ömer Faruk Baykal hocayla Ekonomi Sohbetleri’ne, beş aylık bir aranın ardından 22 Kasım Cuma günü yapılan “Global Ekonomi’de Son Durum ve İstikamet” konulu toplantıyla başladık.

ekonomi2

Sohbetin başında 2008 krizinden sonraki beş senelik süreçte yaşananlar ve alınan önlemler kısaca hatırlatıldı. Dünya ekonomisinin krizin etkisini aradan geçen uzun süreye rağmen halen tam olarak üzerinden atamadığı, bununda en önemli göstergesinin hala kriz öncesi büyüme oranlarının gerisinde bir büyüme oranı performansı sergilendiği belirtildi. Gelecek dönemlerin de konuşulduğu sohbette kimsenin 2014 ve ilerisini güllük gülistanlık görmediği ve bu süreçte alınan önlemlerin olumsuz etkilerinin gözleneceği bir döneme girebileceğimiz vurgulandı. Buna örnek olarak yaklaşık otuz yıl boyunca ortalama %10 büyüyen Çin ekonomisinin düşen büyüme oranları gösterildi.(%6-7)

Krizin hiç şüphesiz en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin bir kez daha masaya yatırıldığı sohbette, Avrupa’nın kısa bir dönem bile olsa resesyondan çıkmasının aslında pek bir şey ifade etmediğini, Avrupa merkez bankasının hala faizleri çok düşük seviyelerde tutmasının buna iyi bir örnek olduğunun vurgulandığı toplantıda, ileriki dönemde İtalya’nın Euro dan çıkma potansiyelinin çok yüksek olduğu vurgulandı. Bunun en büyük nedenin ise Almanya’nın Euro’nun değerinin bilerek dolara karşı baskı altında tutması ve verimlilik açısından başta İtalya olmak üzere Euro bölgesinde ki diğer ülkelere zarar vermesi üzerinde duruldu.

Dünyanın en önemli ekonomik gücü olan Amerika’nın da konuşulduğu toplantıda, son dönemde yapılan GDP hesaplama yönteminin değişmesiyle Amerika’nın 2012 gayri safi milli hasılasında 500 milyar dolarlık bir artma olduğu belirtildi. Amerika işsizlik oranlarının da masaya yatırıldığı sohbette, işsizlik oranındaki düşüşün işgücü katılım oranının 1970’ler seviyesine düşmesinden kaynaklandığı belirtildi. FED’in işgücü piyasasını değerlendirmek icin JOLTS verilerini daha dikkatli incelediği ve ikna edici bir toparlanma görmeden parasal sıkılaştırmaya başlamasının zor olduğu anlatıldı. Bu sebepten ülke merkez bankasının bol likidite uygulamasını yakın gelecekte hızlı bir şekilde bitirmesinin güç olduğu ifade edildi.

Son olarak bir diğer büyük ekonomi olan Japonya’nın da masaya yatırıldığı programda, bu ülkenin uyguladığı agresif para basma politikasının durağan olan Japon ekonomisinde beklenenden hızlı bir toparlanmaya gittiğini, bunun da en önemli göstergesinin artan enflasyon oranları olduğu belirtildi.

Haber: Ahmet ŞEKEROĞLU-İktisat 3.sınıf

Platformunuzu seçin ve paylaşın.