“Katılım ekonomisi insanlığa yaratılış gayesini, varlık amacını idrak ettirecek tek çare ve çözümdür.”

İslam İktisadı ve Finansı Sohbetleri kapsamında 13 Nisan Çarşamba akşamı iktisatta yeni bir yaklaşım olan “Katılım Ekonomisi”ni  Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu ile değerlendirdik.

th2

Temel Hazıroğlu konuşmasında, hepimizin bildiği temel ekonomi tanımını yaparak bu tanımın insan fıtratı için uygun olmadığını ve bu tanımda dünyanın mülk olarak algılanması ve bunun üzerinden bir zihin ve dil inşa edilmesinin hak ve hakikat peşinde olması gereken insanın yolunu kaybetmesine, acizleşmesine ve bedbaht olmasına sebep olduğunu söyledi. İnsanlık için yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Hazıroğlu: Katılım ekonomisi insanlığa yaratılış gayesini, varlık amacını idrak ettirecek tek çare ve çözümdür. dedi.

Bireylerin ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynakları, sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıtıldıklarının incelenmesi olarak bildiğimiz temel ekonomi tanımında; insan ihtiyacının sınırsız olduğu ifadesiyle insanı ilahlaştırmış, aynı zamanda insanı sınırlı kaynaklar üzerinde sınırsız ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bencil bir varlık olarak tanımlamıştır.

th1

Sınırsız istek ve ihtiyaç normal insanın değil yolunu kaybetmiş, hazcı insanın, sınırlı kaynak ise dünyayı mülk gören maddeci insanın tanımıdır. Oysaki mülk Allah’ındır. Dünya mülk değil emanettir ve üzerindekiler herkesindir. İnsanlar bir, eşit ve kardeştir. Bu nedenle hakikat üzerinden, insan ve hayata, topluma, eşya ve dünyaya insanca bir anlayış ve mana geliştirmek gerekmektedir.

Sohbetin devamında “Kapitalist iktisatta insan ‘homo economicus’ dur, İslam iktisadında ise değer insanıdır” diyen Temel Hazıroğlu Sabahattin Zaim’in şu sözlerine vurgu yaptı: : “Hedef sadece para ve mülk kazanmak değildir. Asıl amaç insanın hayat yolculuğu boyunca ekonomik ihtiyaçlarını gidermektir. Yani üretimi geliştirmek paylaşımı yaygınlaştırmaktır.”

İslam ekonomisinin felsefesi, metodolojisi, analizleri, uyarlaması kapitalist iktisattan çok farklı olduğunu söyleyen konuşmacımız, İmam Gazali’nin iktisat ve ahlak teorisinin merkezine ihsanı koyduğunu, ihsanı ise başkalarına faydalı olacak şekilde davranmak olarak tanımladığını söyleyerek Sabahattin Zaim Hoca ve İmam Gazali’nin bu yaklaşımlardan da istifade ederek yeni bir iktisadi anlayış oluşturmamız gerektiğine dikkat çekti. Oluşturulacak bu anlayışın temeli insanların bir, eşit ve kardeş yaratılmasından hareketle ”birlik, eşitlik ve kardeşlik” duygusunun olduğunu söyleyerek gerçek adaletin tesisinin ancak bu şekilde olacağına vurgu yaptı.

th3

Konuşmacımız “Katılım Ekonomisi”nin ahlakı; insanların ve toplumların güzel davranış, birlik ve dayanışma içinde olmasını; sosyal adaleti, hakça paylaşımı, dengeyi temel esas aldığını ve girişimciliği, kalkınmayı, aktifliği ve üretkenliği teşvik ettiğini söyleyerek konuşmasına son verdi.

Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından programımız sona erdi.

Haber: Maşite Demirezen-Uluslararası Ticaret’18

 

 

 

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.