BYV Hamilik Okulu Programı

2022-2023 Dönemi Hamilik Okulu Başvuruları Başladı!

2014 yılından bu yana devam eden, içeriğini tarihi ve kültürel kimliğimizden alan BYV Hamilik Okulu Programı, Ahilik teşkilatlarında tecrübe edilen “usta-çırak” ilişkilerine benzer bir mesleki rehberliği ve cömertlik, fedakârlık, paylaşma, dayanışma, kardeşlik gibi insanlık değerlerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Hamilik Okulu Programı, ilmi disiplin ve devamlılık gerektiren 4 senelik bir programdır. 8 eğitim dönemini geride bırakan programın 2022-2023 dönemi için başvuru süreci başlamış bulunmaktadır.

Program boyunca katılımcılara;

Birinci kademede (Mesleki Bilinç Kulübü)
– Meslek bilinci, meslek ahlakı ve nihayetinde mesleğin insanı olmanın kavranmasını,
– Meslek ve ontolojik varoluş gayesi temelinde farkındalık oluşturmayı,

İkinci kademede (Keşif ve İlham Kulübü)
– Kendi kişisel keşif yolculuğuna çıkmak için olanaklar sunmayı,
– Yaratıcı ve özgün düşünme için dünyaya bebek gözüyle bakmayı tanıtmayı,
– Eleştirel düşünme ve estetik bilinç oluşturmayı,

Üçüncü kademede (Pazarlama-Finans Meslek Komisyonu)
– İnsan odaklı pazarlamayı; pazarlama stratejilerini tanıtmayı,
– Kişisel marka oluşturma seçeneği sunmayı,
– Finansal okur-yazarlık becerisi kazandırmayı,

Dördüncü kademede (İnsan ve Yönetim Komisyonu)
– İnsan ve yönetim arasındaki ilişkileri yorumlamayı,
– Mesleğe güçlü bir adım için gerekli kazanımları kazandırmayı,
– Mesleki bilgi ve yöntemleri kullanarak değerlendirme ve karşılaştırma yapabilme, yönetimsel beceriler ortaya koyabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Hamilik Okulu Programında ilk seneden itibaren öğrencilerimiz, alanında uzman hocaların verdiği derslerden ve uygulamalardan istifade etmekte; ayrıca program dâhilinde yapılan gezilere katılım sağlamaktadır.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Hamilik Okulu Programı kademelerinde yıllık program, Güz ve Bahar dönemlerinde 10’ar hafta sürmektedir. Her kademede katılımcıların %70 devam göstermesi beklenmektedir.

Hamilik Okulu programını kendine has kılan bir unsur olarak Vakıf Hamiliğine özen göstermekteyiz. Program içerisinde her öğrenciye Boğaziçi Mezunu bir hami ataması yapılmaktadır. Hami, ilmi ve fikri gelişimin yanı sıra kişisel gelişim için de rehberlik almayı mümkün kılmaktadır.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Hamilik Okulu Programına katılmak isteyen hazırlık ve 1. sınıf lisans öğrencileri, başvuru tarihleri içerisinde yapacakları başvurunun ardından gerçekleştirilecek mülakat neticesinde programa katılmaya hak kazanmaktadır.

Selam ve Saygılarımızla,

BYV – Hamilik Okulu Komisyonu (HAK)

Platformunuzu seçin ve paylaşın.