Doç. Dr. Lokman Gündüz’le Hisar sohbetinde buluştuk.

Öğrencilerin pek azı mezuniyet sonrasında ne yapacağına dair somut projelerle üniversite öğrenimine başlar. Birçok öğrenci içinse mezuniyet sonrası, oldukça ürkütücü ve belirsiz bir muamma gibi görünür. Vakfımız tarafından Hisar sohbetleri, bu problemi gidermek için, alanında uzman Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıyla öğrencileri aynı masa etrafında buluşturarak, öğrencilerin geleceğe dair tutarlı ve rasyonel planlar yapmalarını mümkün kılmak için organize ediliyor.

Bu dönem, TCMB Meclisi üyesi sayın Dr. Lokman Gündüz Beyin katılımıyla (Politika 1990) ilki 22 Ekim Cuma günü Boğaziçi Konakta gerçekleştirilen program, zihninde bir yığın endişe ve soru taşıyan katılımcı öğrencilerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmesi bakımından oldukça önemliydi.

Aynı zamanda BYV Kurucular Kurulu üyesi de olan Lokman Bey, şahıslar ve kurumlar temelinde kültürün, deneyimlerin, ortak amaç ve gayelerin bir sonraki kuşağa aktarılmasının, kurumların ve şahısların varlığını idame ettirmesinde ayrıca kazanımlarını daha ileriki bir boyuta taşımasında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek sohbete başladı.

BYV’nin, özellikle yukarıda arz ettiğim hassasiyeti gözeterek mezun ve öğrenciler arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Lokman Bey, bu kurumun temel gayelerinden birinin de iş dünyası, akademik ve toplumsal hayatta güzel örnekler ortaya çıkarmak ve medeniyet bilincimizi canlı tutan değerlerimizi yeniden üreterek bir sonraki kuşağa aktarmak olduğunu ifade etti.

Öğrencilik dönemine ait çeşitli hatıra ve deneyimleri katılımcılarla paylaşan Lokman Bey’in Boğaziçi Üniversitesi’nin müfredatına yönelik yaptığı eleştiri dikkat çekiciydi.

Öğrencilerine, modern batı perspektifinden dünyaya bakmayı öğreten üniversite eğitimi, hakikate dair büyük resmi görmeyi maalesef mümkün kılamamaktadır. Dolayısıyla kendi medeniyetimize ait klasik eserleri okuyup, anlam dünyamızı öz kültür mirasımızla zenginleştirerek, hem mevcut dünya düzenini daha iyi kavrayabilir hem de, tarihin sonunu ilan eden Batı medeniyetinin eteğindeki bütün taşları döktüğü modern zamanlarda, insanlığın kurtuluşu için gerekli hakiki bilginin keşfine muktedir olma imkânımız artar.

Doç. Dr. Lokman Gündüz Bey çalıştığı kurumlarda ülkesine ve insanlığa daha fazla katma değer üretme arzusunda olan bir büyüğümüz.  Sn. Gündüz birçok arkadaşının aksine önce akademik hayata yönelir. Daha sonra, halen çalışmakta olduğu Merkez Bankası Meclis Üyeliği bu süreci izler.

Konuşmasında kariyer planlarını yaparken, aynı hassasiyetin öğrenci arkadaşlar tarafından da benimsenmesinin önemine dikkat çeken Lokman Bey, üniversite eğitimi boyunca öğrencilerin kendilerini sosyal ve akademik olarak hayata en iyi şekilde hazırlamalarının zaruriliğine işaret etti. Dünyanın herhangi bir bölgesinde hizmet ve değer üretebilecek bir kapasiteye sahip olmanın hedeflenmesi gerekliliği kıymetli konuşmacının oldukça önemli bir tavsiyesi idi.

Gelecek planları yapan öğrenciler için, Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği sosyal ve siyasal süreçler dikkatlice gözlemlenip gerçekçi analizler yapılırsa, doğru adımları atma ihtimali artacaktır. Lokman Beye göre dünya hızlı bir dönüşüm sürecinden geçmekte ve güç merkezleri dünyanın farklı bölgelerine kaymaktadır. Türkiye şekillenmekte olan yeni dünyada, bir taraftan oyun kurucu bir aktör olarak, kendine, karşılıklı refah ve huzuru artıracak geniş bir etki alanı yaratmaya çalışırken, diğer bir taraftan da yükselmekte olan yeni güçlerle ciddi ortaklıklar kurmakta ve anlaşmalar imzalamaktadır. Bütün bu gelişmeler göz önüne alındığında, üçüncü bir dil olarak, yükselmekte olan güçlerin veya Türkiye’nin ekonomik veya siyasi etki alanına giren komşu ülkelerin dillerini öğrenmek akıllıca bir yatırım olacaktır. Arapça, Çince, Rusça, Farsça ve Balkan dilleri buna örnek olarak verilebilir diyen Lokman Bey, şuan devlet birimlerinde arz ettiğimiz dilleri iyi derecede bilen yetişmiş personel sayısının yok denecek kadar az olduğunu vurguladı.

Tazelenen çaylar eşliğinde devam eden sohbet, öğrencilerden gelen güncel ekonomik meseleler ve kariyer planlamasına dair sorulara, Lokman Bey tarafından verilen samimi cevaplarla devam etti ve yeni bir konukla bir sonraki Hisar Sohbeti’nde buluşmak temennisiyle program sonlandı.

Mustafa Parladıcı-Felsefe-1

Platformunuzu seçin ve paylaşın.