Savaş Barkçin’le Hisar Sohbeti Gerçekleşti

Başbakan Başmüşaviri Sn. Dr. Savaş Barkçin 3 Aralık Cuma günü Hisar Sohbeti programı kapsamında Boğaziçi Üniversitesi mezun ve öğrencileriyle buluştu.Yoğun ilgi gören programda Barkçin’le devlet hizmetlerinden, musikiye, hat sanatından edebiyata kadar birçok konuda sohbet edildi.

İyi insan olmak için “doğruluk ve güzellik” iki anahtar kavramdır diyen Savaş Bey’e göre,

Toplum olarak hep davranışlarımızı “doğruluk” ilkesine uydurmakla uğraştık ama “güzellik” ilkesini ihmâl ettik. Bunun doğal sonucu olarak sanatın birçok alanında özgün ve nitelikli eserler veremedik.

İçe doğru derinleşmenin, dış dünyadaki başarıların kaçınılmaz bir öncülü olduğunu düşünen ve hayatını bu ilke dahilinde düzenleyen Savaş Bey, kâmil insan olmak için, üç-üçlemenin varlığından bahsetti:

  • Sevgi, ilgi ve bilgi. Eğer bir şeyi seversek, zamanla sevgimiz o şeyin doğasına dair ilgiye, ilgi de zamanla bilgiye dönüşmeye başlar. Sanatların gelişimi için bu üçleme çok önemlidir.
  • Aşk, şevk ve meşk. Her şeyin esası aşktır. Şevk aştan doğan bir şey ve şevkin sonu meşktir, eser vermektir.
  • Bilmek, kılmak ve olmak. Önce bilecek bildiğini kılacak ve sonra kıldığını olacaksın. Bir sanatçının verdiği eserle hemhal olması gibi.

Kemâlâta dair yukardaki üç-üçlemenin önemine değinen Savaş Bey, bize verilen her bir kâbiliyetin eser vermek ve aleme hoş bir sadâ bırakmak amacıyla bahşedildiğine değinerek, başarılı olmak için çalıştığımız alanın tarihini çok iyi bilmemiz, teorisine vakıf olmamız ve o alanla ilgili güncel gelişmeleri yakından takip etmemiz gerektiğini söyledi.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.