Doç Dr. Türkân Alvan ile Dolab-ı Muhammedî ve Dolabnâmeler

4 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Doç. Dr. Türkan Alvan ve Moderatör Yazar Özlem Metin ile birlikte ele alacağımız “Dolab-ı Muhammedî ve Dolabnâmeler” başlıklı etkinliğimize davetlisiniz.

Program online platformda olacaktır; programa ait Zoom linkinin size iletilebilmesi için lütfen kayıt olunuz.

Kayıt için KAYIT OL butonunu kullanabilirsiniz.

Doç. Dr. Türkân Alvan Kimdir?

1973’te Afyonkarahisar’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini memleketinde tamamlayıp 1996’da Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın danışmanlığında “Hayâlî-i Gülşenî Dîvânı” konulu teziyle yüksek lisansını (1998) ve “Emrî Dîvânı’nın Nazım ve Belâgat Yönünden İncelenmesi” teziyle doktorasını (2005) tamamladı. Özel öğretim kurumlarında on yılı aşkın Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. Hâlen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 10+ grubu çocuklara için şiir sevgisi kazandırmak için hazırladığı “Ben de Şiir Yazabilirim” (Kelime Yayınları/2008);  “Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi” (FSMVÜ Yayınları/2013); M.Hakan Alvan’la istişare ederek hazırladığı “Saz ve Söz Meclisi” (Şule Yayınları/2016); Duyûn-ı Umûmiye’de Başkâtip İsmail Hakkî Zühdî Yâdigâr-ı İhvân -Şiirler ve Mektuplar (H Yayınları, 2018) eserleri arasındadır.

Selam ve Saygılarımızla,

BYV – Fikir Sanat Medeniyet Komisyonu (FSM)

Platformunuzu seçin ve paylaşın.