Dönemin İlk Ekonomi Sohbetini Gerçekleştirdik!

Vakfımızın en istikrarlı programlarından olan Ekonomi Sohbeti, değerli ekonomist Ömer Faruk Baykal moderatörlüğünde 19 Ekim Cuma akşamı gerçekleştirilen toplantı ile döneme başladı. “Dünya Ekonomisinde Riskler ve 2013 Görünümü”konusunun tartışıldığı toplantıda, küresel riskler ve bunların dünya ekonomisine olması muhtemel yansımaları tartışıldı.

2013 yılı küresel ekonomik tehlikeleri 5 madde halinde sıralandı:

  • Avrupa Krizi
  • ABD  “mali uçurumu”
  • Çin’de yavaşlama
  • Japonya borç krizi
  • Hindistan enerji krizi

Yunanistan’ın iflası, ekonomik yönden dar boğaza giren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ve AB üyesi gelişmiş ülkelerin bu durum karşısında takındığı tutumla birlikte son yılların en çok tartışılan konularından biri hiç şüphesiz AB’nin geleceği. Bu ayki toplantımızda, Avrupa krizi bağlamında Avrupa’nın tamamıyla dağılıp dağılmayacağı, “Birleşik Avrupa”nın mümkün olup olmayacağı ve karar verici durumda olan Almanya’nın yaklaşımı masaya yatırıldı.

Tartışılan maddeler arasında, ABD’nin bozulan mali yapısı küresel ikinci büyük tehlike olarak değerlendirildi. 2001 yılından beri çeşitli isimler altında yapılan vergi azaltmalarının bir sonucu olarak, bugün ABD’de ilk defa borç/GSYH oranının %110’a yaklaştığı ve bu durumun 2013 yılı için dünya ekonomisine olan etkileri konuşuldu. Bu olumsuz tablonun ABD’nin kredi derecelendirilmesine ilave bir menfilik olarak yansıması ele alındı.

Tartışmanın en fazla dikkat çeken konu başlığı ise Hindistan enerji krizi oldu. Bugüne kadar hemen hemen hiç dillendirilmeyen bu problemi dikkatlerimize sunan Ömer Faruk Baykal, Hindistan’da son zamanlarda tüm ülkede gerçekleşen elektrik kesintilerinde 600 milyon insanın elektrikten mahrum kaldığını belirtti. Ülke elektrik sisteminin artık talebi karşılamadığı ve bu sistemin yapılandırılmasının maliyetinin 2017’ye kadar her sene 90-100 milyar USD olduğunu ekledi. Enerji firmalarının yaşadığı bu sorun ve bu firmalar ile hayli iç içe bulunan Hindistan bankalarının bundan nasıl etkileneceği meselesinin sadece o ülkeye özel kalmayacağını belirten Baykal, yeni yeni toparlanmaya çalışan tüm dünya ekonomisini çok olumsuz etkileyeceğini söyleyerek, 2013 projeksiyonu için muhtemel tehlikelerden birisini daha dikkatlerimize sundu.

 

 

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.