Ekonomi Sohbeti’nde “Küresel Krizden Çıkış Denemeleri”ni Konuştuk

Vakfımız için artık gelenekselleşen, değerli ekonomist ve vakfımız İstişare Heyet Üyesi Ömer Faruk Baykal Hocamız moderatörlüğünde düzenlediğimiz Aylık Ekonomi Sohbetleri’nin Aralık ayı toplantısını 21 Aralık Cuma akşamı Boğaziçi Konak’ta  gerçekleştirdik. “Küresel Krizden Çıkış Denemeleri” başlıklı toplantımızda küresel ekonomi için gelecek projeksiyonlarını; risk,fırsat unsurları ve mevcut çalışmaları,veriler ışığında muhtemel  senaryolarla değerlendirdik.

Önceki toplantılarımızda Dünya Ekonomisi için risk unsuru oluşturan 4  faktör olarak ifade edilen Avrupa Borç Krizi, Amerikan Mali Uçurumu, Çin’deki Yavaşlama ve Japonya’daki Enflasyon ve Borç meselelerini son zamanlarda atılan adımlar, yapılan yapılamayan reformlar,alınan kararlar, değişen dinamikler üzerinden iktisatçıların güncel araştırmaları, hocamızın analizleri ışığında tartıştık.

Tarihteki borç krizleri üzerine yapılan güncel bir araştırmanın gösterdiği, ülkeler için borç krizinden çıkışının ortalama olarak 20 yılın üzerinde bir zamanı aldığı ve reel milli geliri ortalama olarak  %25 düşürdüğü sonucu ,iktisatçıların ve uluslararası finansal kuruluşların önümüzdeki 2 sene için büyüme ve borç tahminlerini negatif olarak güncellemeleri Avrupa’nın borç krizinden çıkışının çok sancılı ve uzun bir süreç alacağını bizlere gösterdi. Avrupa Birliği’nin mevcut krizi aşmak ve gelecek krizlerin önüne geçmek üzere yaptığı, yapmayı planladığı ve yapamadığı reformlardan,  geliştirdiği araçlardan haberdar olduk.

Avrupa, dünya ve Türk merkez bankalarının ekonominin yeni dinamiklerinin meydan okumalarına cevap vermek adına ortaya koydukları araçları, İngiltere’nin tarihte ilk defa bir yabancıyı  Merkez Bankası’nın başına getirmesi gibi devrim niteliğindeki kararları tartıştık. Amerikan Mali Uçurum’nun bir Amerikan Bankacılık Uçurumu’na yol açması ihtimali güncel veriler, alınan kararlarla irdelendi. Avrupa Birliği’nin yapısal problemlerinden kaynaklanan karar alma sürecinde yaşadığı zorluklar, tereddütler ve geç kalınmış, yapılamamış reformlarının karşısına, son derece güçlü ve hızlı şekilde kararlar alan ve güçlü bir iradeyle uygulayan Anglo-Sakson ülkelerinin ABD ve İngiltere’nin çıktığını gördük.

Dünya Bankası ve IMF politikalarındaki çarpıcı değişimler, 2008 Dünya Finansal Krizi’nin uluslar arası finansal kuruluşlarda  daha insani diyebileceğimiz bir zihniyet değişimine kapı araladığını öğrenmemiz bizleri de mutlu etti.

Japon enflasyon ve borç probleminin güncel verilerle ne noktaya geldiği, yeni seçilen Japon Başbakanı’nı Merkez Bankası’na enflasyon hedefi belirleme emri vermeye itecek kadar radikal kararlar almasının sebeplerini ve Çin Ekonomisi’ndeki yavaşlamayı ve bunun küresel ekonomi için ne tür risk unsurları oluşturduğunu tartıştık, geçen toplantıda ifade edilen bu risk unsurunu güncel veriler ve analizler ışığında yeniden ele aldık.

Özetlemek gerekirse, Hocamızın bizlere aktardıkları 2013-2014 yıllarının dünya ekonomileri için beklenildiğinden daha da zor geçeceğini, küresel ekonomide toparlanmanın uzun bir zaman alacağını , 2008 Küresel İktisadi Krizi’nin hem uluslararası kurumlar hem de ülkeler, politika yapıcılar düzleminde önemli bir zihniyet ve paradigma değişimine sebep olduğunu ve bu krizin dünya ekonomik sisteminde önemli kırılmalarla değişimleri beraberinde getirdiğini bizlere gösterdi.

Haber:H.İbrahim Çağatay Özdemir

Platformunuzu seçin ve paylaşın.