“İslami İktisat Nedir?” Sorusunun Cevabını Prof. Dr. Sabri Orman’la Konuştuk

İslâm İktisâdı ve Finansının akademik ve reel ekonomi/finans bağlamında anlaşılması, çalışma prensibi ve uygulama alanları ile ilgili bilgi edinilmesi amacıyla düzenlediğimiz 8 oturumdan oluşacak sohbet dizimizin ikincisi 12 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşti. Sohbetimizde “İslami İktisat Nedir?” konusunu TC Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman ile ele aldık.

so1

Sabri Orman ile sohbetimize iktisadi meselelerin insan hayatındaki yeri ve öneminden bahsederek başladık. Müslümanların iktisadi hayatla ilgilenmelerinin bir mecburiyet olduğunu belirten Orhan, farklılıkların ancak bu mecburiyeti yaşarken ortaya çıkabileceğine değindi.

‘İktisat’a İslam perspektifinden bakmak’ ve’ İslam’a İktisat perspektifinden bakmak’ arasındaki terminolojik farklara değinen Orman, yapılan çalışmalar aynı olsa da ‘İslam İktisadı’ ve ‘İslami İktisat’ tanımlamalarının aynı sonuca varmadığına işaret etti.

İlk yazılı İslami metinlerin İktisat alanında olduğunu söyleyen konuğumuz, bu yazılı metinleri çeşitli örnekler üzerinden bizlere tanıttı. Ebu Hanife’nin talebelerinden olan Ebu Yusuf’un, iktisadi konuları içeren Kitab-ül Harac adlı eşsiz eseri hakkında bizleri bilgilendirdi.  Daha sonra Kitabü’l Kesb ve Emval isimli eserler üzerinde duran konuğumuz, eski âlimlerin iktisadi konulara olan yaklaşımını anlattı. İlk olma özelliği taşıyan bu eserlerin, İslam medeniyetinin daha sonra alacağı şekli belirlemede büyük rol oynadığını belirtti.

İslamiyet’te çalışmanın önemine ve gerekliliğine de değinen konuğumuz, yazılı metinlerin insanlar tarafından nasıl farklı yorumlanabileceğini çeşitli örnekler üzerinden anlattı.

so2

İslami İktisadı ‘ İktisadi realitelerin İslami bir perspektiften incelenmesidir.’ diyerek tanımlayan konuğumuz, İslami İktisat kavramının bunun dışında daha birçok tanımının yapılabileceğini belirtti.

Orman, İslami İktisat teorisini ‘Bir ekonomik sistemin ve onun içinde yer alan faktörlerin davranışlarını, ilişkilerini inceleyen ve açıklamaya çalışan sistem’ şeklinde tanımlayan Orhan, birden fazla İslami ekonomik sistemin var olduğunu fakat İslami İktisat teorisinin bir tane olduğunu belirtti.

Haber: Serap Budak-Endüstri Mühendisliği’17

Platformunuzu seçin ve paylaşın.