Kaynak Geliştirme Ve İdari İşler Komisyonu (KAGİK)

Vakfımızda gerçekleştirilen faaliyet ve proje çalışmalarımız, kurumsal çatımız altında görev yapan 7 komisyonun önderliğinde ve tamamı gönüllü mensuplarımızdan oluşan bir kadroyla yürütülmektedir. Kaynak Geliştirme ve İdari İşler Komisyonu da bu çatı altında faaliyet gösteren komisyonlarımızdan biridir.

Kaynak Geliştirme ve İdari İşler Komisyonunda neler yapıyoruz?

Komisyonda, sürdürülebilir mali kaynaklar oluşturuyoruz. Büyük çaplı organizasyonlarımız için sponsor desteği buluyoruz.

Burs bütçesini oluşturarak, burs ödemelerinin mali organizasyonunu takip ediyor; vakfa aidat temin edip aidat ödemelerinin takibini yapıyoruz.

Faaliyet yapılacak mekanların envanterini oluşturup, bu konuda güncellemeler yapıyoruz. Vakfın kullanımına tahsis edilmiş mekanların  sağlıklı bir şekilde hizmet vermesini temin ediyoruz. Vakıf idari işlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz.

KAGİK  Etkinliklerimiz Nelerdir?

  • Mali kaynak temini
  • Sponsorluk anlaşmaları
  • Burs fonunun oluşturulması
  • Aidat bulma
  • Yıllık planların organizasyonu
  • Faaliyet raporlarının organizasyonu
  • İdari işler
  • Mekân geliştirme
  • Muhasebe işleri
  • Kurumsal ziyaretler

Platformunuzu seçin ve paylaşın.