Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu (KİK)

Vakfımızda gerçekleştirilen faaliyet ve proje çalışmalarımız, kurumsal çatımız altında görev yapan 7 komisyonun önderliğinde ve tamamı gönüllü mensuplarımızdan oluşan bir kadroyla yürütülmektedir. 

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu da bu çatı altında faaliyet gösteren komisyonlarımızdan biridir.

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu’nda (KİK) Neler Yapıyoruz?

Kerem Kızıltunç’un ( Bilgisayar Mühendisliği’ 96) başkanlığındaki komisyon vakfımızın kamuoyunda gerektiği şekilde algılanması, bilinirliğinin artırılması amacıyla çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu amaçla komisyon aşağıdaki görevleri yürütmektedir;

  • Vakfın kurumsal ilişkiler, iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerini organize etmek, vakfın bilinirliğini artırmak ve kamuoyunda olumlu bir izlenim oluşturmasını sağlayacak çalışmalar yapmak
  • Veri tabanı hazırlamak ve güncellemek,
  • Web sayfasını güncellemek, faaliyetleri duyurmak ve haberlerinin yayınlanmasını sağlamak,
  • vakfın sosyal medya hesaplarını yönetmek,
  • Kurum kimliği çalışmaları yapmak,
  • Vakıf bültenini hazırlamak ve diğer bütün yayın faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
  • Kurumsal ziyaret ve tanıtım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.