Medine Pazarı, Sahabe Dönemi İktisadi Hayat ve Günümüze Yansımaları

23 Haziran Salı akşamı İslam’da ticarete verilen önem ve Medine Pazarı uygulamasını  İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Kallek’le ele alıyoruz.

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Özel moderatörlüğünde saat 21.30’da gerçekleşecek olan “Medine Pazarı, Sahabe Dönemi İktisadi Hayat ve Günümüze Yansımaları” başlıklı programa hepinizi bekliyoruz.

Programımızı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

Selam ve saygılarımızla,

BYV – Yönetim Kültürü Komisyonu (YKK)


Prof. Dr. Cengiz Kallek

İstanbul’da doğdu (1960). Boğaziçi Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nü bitirdi (1982). TDV İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde telif ve redaksiyon uzmanı olarak çalışırken Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Hukuku yüksek lisansı (1989) ve İktisat Tarihi doktorası yaptı (1994).

Malezya’daki Uluslararası İslâm Üniversitesi (IIUM), İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde (1994-96) yardımcı doçent ve Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü’nde (ISTAC, 1997-99) doçent olarak görev yaptı. Türkiye’ye dönüşünden sonra TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde araştırma uzmanı konumunda tam zamanlı olarak çalışmayı sürdürürken Başkan Yardımcılığı’nı da deruhte etti. Aynı zamanda Fatih Üniversitesi’nde yarı-zamanlı olarak dersler verdi (2000-2010). İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi oldu (2010). Aynı fakülte ve bölümde dekanlık ve bölüm başkanlığı yaptı (2010-13). Üniversitenin rektörlüğünü (18 Kasım 2015-21 Mart 2017) yürüttü.

Çeşitli dernek ve vakıflarda kurucular kurulu (İSAV), yüksek istişare kurulu (İGİAD) ve danışma kurulu (BSV, SEZAM, İKAM, MÜİSEF) üyeliklerini sürdürmektedir. Dersleri ve çalışmaları İslâm iktisat tarihi, İslâm tarihi ve fıkıh alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Yüksek lisans (Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, İstanbul: Bilim ve Sanat Vakfı, 1992) ve doktora (Asr-ı Saâdet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi, İstanbul: İz Yayıncılık, 1997; Sosyal Servet: İslâm’da Yönetim-Piyasa İlişkisi, İstanbul: Klasik Yayınları, 2015, 2018) tezleri dışında İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi: Harâc ve Emvâl Kitapları başlıklı bir kitabı (İstanbul: Klasik Yayınları, 2004, 2015, 2018), İngilizce ve Türkçe makaleleri yayımlandı. Ayrıca çeşitli yerli ve yabancı ansiklopedilerde Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere fıkıh, tarih, iktisat, siyaset, metroloji gibi alanlarda yüz altmışı aşkın maddesi neşredildi.

Eğitim Bilgileri

Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1982
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994

Platformunuzu seçin ve paylaşın.