Mental İK Direktör’ü Sacit Ünal’la Öğretmen Olmayı Konuştuk

7 Nisan Cuma günü düzenlenen Mesleki Gelişim Sohbeti’nde Sevban Demirel moderatörlüğünde Mental İK direktörü Sacit Ünal’ı Boğaziçi Konak’ta misafir ettik.

sc3

Sacit Ünal’ın mülakat süreçleri, öğretmende olması gereken özellikler ve farklı-yeni eğitim modelleri üzerine verdiği bilgiler geleceğin öğretmen adayları olan katılımcılarımız için ufuk açıcı oldu.

Sacit Ünal programın ilk kısmında ‘’İşe Alım Süreci’’ni anlattı. İşe alım sürecinin en önemli noktalarından biri olan CV hazırlamanın oldukça detaylı olması gerektiğinden bahsetti. Mülakatlarda İngilizce’nin önemi üzerine konuştuğumuz etkinlikte, CV hazırlandıktan sonra çizilmesi gereken rotadan bahsettik. Ünal, esneklik ve değişime açıklık, kendini geliştirme, yenilikçilik, iletişim, planlama ve organizasyon, problem çözme yeteneklerini geliştirmenin işe alım sürecinde en önemli noktalar olduğunu anlattı. Ayrıca, bireysel eğitim sistemi üzerine kurulan Montessori Eğitim sisteminin öneminden ve Osmanlı’daki Enderun Mektebi ile olan benzerliğini dile getirdi.

sc1

İkinci kısımda ise bir öğretmende olması gereken özellikler olan alan bilgisi, genel kültür ve meslek bilgisi ele alındı. Ünal kötü öğretmenin özelliklerine de değindi. Kötü öğretmeni, öğrencilerini korkutan, öğrenci ve velileriyle anlaşamayan, başarılı öğrencileri tehdit olarak gören, değişime ve yeniliğe şüpheci yaklaşan öğretmen olarak tanımlayan Ünal sözlerini ortak amacımızın iyi öğretmenler yetiştirmek ve bunun yanında iyi öğretmenleri yönetebilecek yetenekli yöneticiler yetiştirmek olduğunu söyleyerek bitirdi.

Haber: Zehra Betül Meriç-PDR’ 20

Platformunuzu seçin ve paylaşın.