Osmanlı Türkçesi-1 Dersleri Başlıyor

İlk dersini 26 Kasım Perşembe günü 18:00-20:00 saatleri arasında yapacağımız Osmanlı Türkçesi-1 derslerinde katılımcılara Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinleri okuma/anlama becerisi kazandırmayı ve katılımcıların gramer bakımından doğru bir şekilde yazı yazma kabiliyetini geliştirmelerini hedefliyoruz.

Meryem Bursalı tarafından verilecek derslerimizin 11 hafta sürmesi planlanmaktadır.

Kontenjanımız 45 kişi ile sınırlıdır.

Ders içerikleri ve işlenişi ile ilgili bilgiler şöyledir:

– Başlangıçta alfabe öğretimi, çeviri yazı (transkripsiyon)sistemi ve Türkçe imlâ üzerinde durulacak, daha sonra ise Arapça ve Farsça gramer konuları işlenecektir. Verilecek teorik bilgilerin yanı sıra çeşitli konu ve türde matbu metinler derslerde okutulacak ve bu metinler hem içerik hem de gramer bakımından incelenecektir.

– Dersin işlenişi sırasında bazı haftalarda verilecek yazma ve okuma ödevleriyle edinilen bilginin kalıcı olması sağlanacaktır. Ödevlerin kontrolü ve takibi sağlanarak geri dönüşler yapılacaktır. Dersin katılımcılarından bu ödevleri eksiksiz bir şekilde yapmaları ve zamanında teslim etmeleri beklenmektedir. Derslerde okunacak metinlerin de derse gelmeden evvel okunmuş ve çalışılmış olması gerekmektedir.

– Dersler her hafta Perşembe günleri 18.00-20.00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.  

– Derslerimiz ücretsizdir. 

11 Hafta sürecek ve 45 kişilik kontenjanla sınırlı olan derslerimize katılmak için kayıt olmak gereklidir.

KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR. YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KAYIT OLAN ARKADAŞLARIMIZLA İLK DERSİMİZDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE…

Selam ve saygılarımızla,

BYV-Fikir Sanat ve Medeniyet Komisyonu (FSM)

Platformunuzu seçin ve paylaşın.