Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi İle Musiki, Hayat ve Ramazan Sohbeti

Türk dini mûsikîsinin otorite şahsiyetlerinden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile öznesinde mûsikî olan bir sohbet düzenliyoruz.

Mûsikimizin tarihsel gelişimi, kendi öz sanatlarımız, kültürümüz ve hayatımızdaki yerini konuşmamızın yanı sıra değerli konuğumuzun mûsiki meşki ile taçlandıracağı, 8 Mayıs Cuma akşamı saat 22.00’daki “Mûsiki, Hayat ve Ramazan” başlıklı sohbetimize hepinizi bekliyoruz.

Programımız Vakıf Müdürümüz İbrahim Ethem Gören moderatörlüğünde Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Sohbetimize ait Zoom bilgilerinin program öncesi size iletilebilmesi için lütfen KAYIT OL butonu üzerinden kayıt olunuz.

Selam ve saygılarımızla,

BYV- Fikir Sanat ve Medeniyet Komisyonu (FSM)

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi

1969 tarihinde Gümüşhacıköy/Amasya’da doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Müzik eğitimini fakültedeki müzik derslerinin yanı sıra İleri Türk Musikisi Konservatuarı ve özel hocalardan aldı. 1993- 1994 yıllarında Ürdün Üniversitesi’nde Arapça eğitimi aldı ve Arap Müziği üzerinde çalışmalar yaptı. 1996’da “el-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri” isimli tezle yüksek lisans; 2002’de “İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ’sında Mûsikî” (İbn Sînâ Mûsikî, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004) isimli tezle doktora; 2006’da “Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Musiki Risalesi” (Rağbet Yayınları, İstanbul 2005) isimli çalışmasıyla doçentlik derecesi aldı. “Sivâsî İlâhiler” (Sivas, 2010) ve “Niyâzî İlâhiler” (Malatya, 2011) isimli araştırmaları yayımlandı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde maddeleri bulunan araştırmacının, ilk dönem İslâm dünyasındaki müzik faaliyetleriyle ilgili yayınları mevcuttur. Kendi bestelerinden oluşan ilahileri seslendirdiği “Turabi İlahiler” (İstanbul 2011) isimli albümü vardır. Ses ve kanun sanatçısı olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok icralara katılmıştır. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Müziği Korosu’nun şefi olarak topluluğun icralarını yönetmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.