Prof. Dr. Erol Göka ile Psikoloji Varoluş Maneviyat Söyleşimize Davetlisiniz!

Prof. Dr. Erol Göka Psikolojik akımlar içerisinde kendi yaklaşımı olarak belirlediği varoluşçu-dinamik yaklaşıma uygun eserler vermektedir. “Hoşçakal”, “Hayatın Anlamı Var Mı?”“Yalnızlık ve Umut”“Kalpten” kitapları, bu kavrayışın neticesi olarak yazılmıştır. Varoluşçuluğun insanın temel çatışma alanları olarak gördüğü, ölüm, fanilik; yalnızlık, anlamsızlık, özgürlük gibi temaların bizim coğrafyamızdaki karşılıklarını ve nasıl anlaşıldığını göstermeye çalışmaktadır.

Tüm bu çabaların devamı niteliğini taşıyan 2021 yılında kapı yayınlarından çıkan “Psikoloji Varoluş Maneviyat” kitabı ise; teorik bir inşa, ince işçilikle kaba inşaatın bölümlerini adlandırma ve işlevlerini belirleme, bütün binanın “maneviyat” denilen insanın anlam ağı ile boyanabileceğini gösterme ve tabii Müslüman kültürdeki kavramların varoluşu anlamlandırma yeteneklerini ortaya koyma çabasını göstermektedir.

İnsan psikolojisine ve varoluşuna maneviyat merkezli bir bakış geliştirmeye çalışan, insan varoluşunun ve psikolojisinin anlaşılmasında, terapistin danışanını, insanların birbirlerini anlayabilmelerinde genel olarak maneviyatın, özel olarak Müslüman kültürde üretilen manevi yaklaşımın bir imkân olabileceğine vurgu yapan Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Erol Göka; 15 Ekim Cumartesi saat 10.00’da vakıf merkezinde aynı adlı söyleşisiyle bizlerle olacak.

Söyleşi programımıza kayıt için KAYIT OL butonunu kullanabilirsiniz.

Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Erol Göka Kimdir?

1959 yılında Denizli’de doğdu. Ortaöğrenimini “parasız yatılı” olarak Aydın’da tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (bu fakülte 1982 yılına kadar eğitimini Hacettepe Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürmüştür) tamamladığı eğitiminin ardından 1983’te “Tıp Doktoru” oldu. Sağlık Bakanlığı’nın 1983 yılında yaptığı Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Psikiyatri dalında birinci olarak girdiği SSK Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistanlık eğitimini 1989 yılında tamamlayarak “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı”, İzmir’de tamamladığı askerlik görevinin ardından 1992 yılında “Psikiyatri Doçenti” olmaya hak kazandı. 1998’de Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün birlikte düzenlediği sınavlar dizisinde başarılı olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi oldu.

2010 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı’na “Profesör” olarak atandı. Prof. Dr. Erol Göka, halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi’nde “Psikiyatri Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu” olarak görevli.

Çok sayıda psikiyatri uzmanı ve doçenti yetiştirmiş; onlarca aile hekimi ve nöroloji uzmanının yetişmesine katkıda bulunmuş olan Erol Göka, ülkemizde psikiyatrik hizmetlerin çağdaş biçimlerde örgütlenebilmesi çalışmalarına etkin olarak katılmaktadır.
Psikiyatrinin birçok alanında yapılan bilimsel çalışmalarda yer almasına rağmen ilgisi, daha çok psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefe ile kesişim noktalarında yoğunlaşmıştır. İnsanın dinamik özelliklerine ve grup-varlığına olan ilgisi onu psikodinamik yönelimli klinik uygulamalara ve grup psikoterapilerine yöneltmiştir. Bu nedenle bilimsel çalışmaları ve klinik deneyimleri daha çok bu alanlardadır. Psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefeyle olan kesişim noktalarıyla ve psikoterapilerle ilgili çok sayıda toplantıda konuşmacı ve özel davetli konferansçı olmuş; birçok kongrede özellikle “psikiyatrik görüşme” alanında kurs yöneticiliği yapmıştır. Grup psikoterapileri, psikodinamik yönelimli ve varoluşçu psikoterapiler alanında ülkemizin önde gelenleri ve yayın yapıcıları arasındadır. 1991 yılında altı yıl süren bir eğitim faaliyetini tamamlayarak Uberlingen Moreno Enstitüsü’nün onayladığı “Psikodrama Asistanı” belgesini almaya hak kazanmış, “Psikodrama Terapisti” olmak için gerekli olan teorik ve uygulamaya dönük çalışmaları yerine getirmiştir.

Türkiye Günlüğü dergisinin yayın; birçok tıp ve beşerî bilimler alanındaki derginin danışma kurullarında bulunmaktadır. Çok sayıda bilimsel çalışmanın içinde yer almış, bilimsel makale üretmiştir. 

Psikiyatri alanındaki çalışmalarını “Psikiyatri ve Felsefe”(2008),”Felsefe ile Psikiyatri”(2008) ve “Hayatın İçinde Psikiyatri”(2009) kitaplarında toplamıştır. “Hayata ve Aşka”, eşi psikiyatri uzmanı Sema Göka ile birlikte yazdığı “Kadınlar, Erkekler, Aşıklar”(2008),  günümüzde ahlak psikolojisi ve felsefesi temalarını ele alan “Aşk Her Şeyi Affederse”(2010), Dr. Murat Beyazyüz ile birlikte yazdığı “Geçimsizler: Kişilikleri Tanıma ve Geçinmeyi Kolaylaştırma Kitabı” ve “Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı?”(2012) psikiyatriden insana, ilişkilerine ve topluma bakmaya çalışmaktadır.  “Mutedil Müslümanların Günümüzdeki Düşmanlar” (2016), “İnternet ve Psikolojimiz: Teknomedyatik Dünyada İnsan” (2017) son dönemde dünyada ortaya çıkan gelişmeleri değerlendiren kitaplarıdır.

Büyük grupların davranışlarının dinamiklerine ve tarihsel kökenine yönelmiş çabasının ürünü olarak “İnsan Kısım Kısım: Topluluklar, Zihniyetler, Kimlikler”(2006) ve büyük grup davranışı ile ahlak ve siyaset felsefelerinin etkisiyle ortaya çıkan denemelerini içeren “Türkiye Vardır”(2004), “Psikoloji ve Siyaset Arasında”(2012) adlı kitapları yayınlanmıştır. “Ermeni Sorunu”, “Medeni Hukuk uygulamaları”, “Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet ve fanatizm”, “Travmalar ve insan hakları”, “İslam, özgürlükler ve demokrasi” gibi konularda, yöneticilerimizi ve toplumu aydınlatmak amacıyla, psikolojinin bakışını ifade eden bilim insanlarındandır.

Uzun zamandan beri Tarihsel Psikoloji alanında, Türklerin tarih boyunca değişmeyen tutumlarını anlamaya yönelik çabaları, “Türk Grup Davranışı” adı altında 2006 yılı başında kitaplaştırılmış, bunu “Türklerin Psikolojisi” (2008; 2018) ve “Yedi Düvele Karşı: Türklerde Liderlik ve Fanatizm” (2009), “Türk’ün Göçebe Ruhu” (2010; 2018) kitapları izlemiştir. Birçok özgün görüş barındıran bu çalışmalar, tüm Türk dünyasında, büyük bir ilgiyle karşılanmış ve çok verimli tartışmalara neden olmuştur ve olmaktadır. 
Ölüm ve matem konularındaki çalışmalarını içeren “Hoşçakal: Kayıp, Matem ve Hayatın Zorlukları”(2009; 2018); Anlam, anlamsızlık ve özgürlük konularına odaklanan “Hayatın Anlamı Var Mı?” (2013), “Yalnızlık ve Özlem: Günümüzde Varoluşsal Çaresizlikler ve Çıkış” (2020), “Kalpten Varoluş Merkezimiz Kalp ve Temel Eylemi Merhamet” (2020) kitapları psikiyatriye bakışındaki özgün dinamik-varoluşçu çerçeveyi ortaya koymaktadır.

Prof. Dr. Erol Göka toplum psikolojisiyle ilgili bir otorite olarak tanınması nedeniyle görsel ve yazılı medyada, radyolarda gerek sunucu gerek konuşmacı olarak defalarca yer almış; üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve resmî kurumlarca toplantılara davet edilmiştir. 2006 yılından itibaren iki dönem “Başbakanlık Özürlüler Yüksek Kurulu Üyeliği” görevinde bulunmuştur. 2002-2010 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Başkanlığı’nı sürdürmüştür. Yapılan seçimler sonucunda yüksek bir oyla 2008-2010 döneminde Ankara Tabip Odası Onur Kurulu üyeliğine seçilmiş ve sözcülük görevi yapmıştır. TBMM İnsan Hakları İnceleme ve Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma komisyonlarında özel toplantılarda görüşlerine başvurulmuş, birçok kez Cumhurbaşkanlığımızda istişare heyetlerine katılmış, 2013 yılında kurulan Akil İnsanlar Heyeti’nde İç Anadolu Grubu’nda yer almıştır. Küresel salgın sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan “Toplum Bilimleri Kurulu”nda yer almaktadır. 

“Yeni Şafak” Gazetesi’nde 2013-2019 yılları arasında köşe yazarlığı yapmıştır. “Türk Grup Davranışı” kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği 2006 yılı “Yılın Fikir Adamı Ödülü”ne layık görülen Erol Göka’ya 2008 yılında, Türk Ocakları tarafından “ilmi çalışmalarıyla Türk milletinin ufkunu açan eserler ortaya koyması” dolayısıyla, “Ziya Gökalp/ Türk Ocakları İlim ve Teşvik Armağanı” verilmiştir. Erol Göka, 2020 yılında ise, kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkıları nedeniyle Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Üstün Hizmet Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.

Selam ve Saygılarımızla,

BYV – Fikir Sanat Medeniyet Komisyonu

Platformunuzu seçin ve paylaşın.