Prof. Dr. İsmail Taşpınar ile Yahudilik ve Hristiyanlık’ta Kudüs Söyleşimize Davetlisiniz!

15 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da Aleyna Hasağdaş moderatörlüğünde Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Başkanı Prof. Dr. İsmail Taşpınar ile her üç semavi din olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın mukaddes şehir kabul ettiği Kudüs’ün Yahudilik ve Hristiyanlık’taki yerini inceleyeceğiz.

Kudüs şehrinin Yahudi tarihi ve dini kültüründeki yerine değineceğimiz, Hıristiyan ilahiyatı açısından Kudüs şehrinin önemi, Hıristiyanlık tarihi ve dini kültürü üzerinde duracağımız söyleşimiz vakıf merkezinde gerçekleşecektir. Tüm mensuplarımız davetlidir.

Söyleşi programımıza kayıt için KAYIT OL butonunu kullanabilirsiniz.

Prof. Dr. İsmail Taşpınar Kimdir?

1969 yılında Belçika’da doğdu. İlköğretimi École Saint-Joseph’de (Brüksel) okudu, hafızlığı Erenköy Kur’an Kursu’nda tamamladı; Ortaöğretim ve liseyi  İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 1990’da Antalya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1994’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne 1999 yılında araştırma görevlisi olarak atandı. 1997’de Rudolf Bultmann’ın Dinler Tarihi Araştırmalarına Katkısı adlı Yüksek Lisans tezini, 2003’te Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilikte Ahiret İnancı adlı Doktora tezini tamamladı. Post-Doktora araştırmaları için İtalya’da Roma’da Vatikan’a bağlı Papalık Gregoriana Üniversitesi’nde Dinler ve Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde Hıristiyanlığa ve özellikle Katoliklik, Doğu Hıristiyanları ve Dinler arası İlişkilere dair araştırmalarda bulundu. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan İsmail Taşpınar, Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda Profesör unvanıyla akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Alanıyla ilgili birçok telif ve tercüme makaleleri olan İsmail Taşpınar’ın yayınlanmış olan eserleri arasında Duvarın Öteki Yüzü: Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilikte Ahiret İnancı;  Hacı Abdullah Petrici’nin Hıristiyanlık Eleştirisi; Doğu Dinlerinde Hac İbadeti: Hinduizm ve Budizm; Din ve Fenomenoloji Arasında Yahudilik ve Hıristiyanlık; Dinler Tarih ve Sembolizm; Tarihten Günümüze İnançlar ve Dini Hareketler; Tarihin Aynasında Dinler ve Mezhepler, Dinlerde Şehir Mabet ve İbadet sayılabilir. Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs), Bahçeşehir Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde de ders veren Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Fransızca, İngilizce, Arapça, İtalyanca ve orta düzeyde Yunanca ve İbranice bilmektedir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü (2018-2021) olarak da görev yapmış olan Prof. Dr. İsmail Taşpınar, halen Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü (2019) ve Dinler Tarihi Anabilim Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Selam ve Saygılarımızla,

BYV – Fikir Sanat Medeniyet Komisyonu

Platformunuzu seçin ve paylaşın.