Prof. Dr. Tahsin Özcan “Osmanlı Para Vakıfları”nı Anlattı

Vakfımızda önceki dönemlerin en istikrarlı programlarından olan Ekonomi Sohbeti, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm başkanı Prof.Dr. Tahsin Özcan’ın konuşmacı olarak katıldığı, 20 Mart Cuma akşamı gerçekleştirilen toplantı ile yeni döneme başladı.

to1

“Osmanlı Para Vakıfları” konusunun el alındığı toplantıda, Osmanlı dönemindeki vakıflar ve vakıfların sosyal ve ekonomik hayattaki yeri ele alındı.

Vakıflar aşağıdaki üç başlık kapsamında ele alındı:

  • Vakıf Nedir?
  • Vakfın Tarihi
  • Vakıfların Sosyal ve Ekonomik tarihi

Dini hassasiyetlere dikkat eden bireyler/ kurumlar için finansman ihtiyacının giderilmesi günümüzün en çok tartışılan konularından birisidir. Bugünkü toplantıda Osmanlı döneminde bireylerin/kurumların finansman ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları tartışıldı. Günümüzdeki katılım bankacılığının kullandıkları yöntemlerin aslında yeni olmadığı bunların temellerinin çok önceden atıldığı belirtildi.

Osmanlı Para Vakıf’ları konusundan önce vakfın ne olduğu, vakıflar tarihi ve vakıfların toplumdaki sosyal ve ekonomik yeri ile sohbete giriş yapıldı. Prof.Dr. Tahsin Özcan Osmanlı arşivlerinin yaklaşık olarak 1/3’ünün vakıflar hakkında olduğunu söyleyerek aslında vakıf sisteminin Osmanlı için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, vakıfların sosyal hayattaki yerini açıkladı.

Sohbetin en fazla dikkat çeken konu başlığı ise Osmanlı Para Vakıfları oldu. Günümüzde katılım bankacılığı ile ilgili olan tartışmaların benzerlerinin geçmişte Osmanlı ilim adamları arasında da yaşandığı belirtildi. Para Vakfı tartışmalarında öne çıkan ilim adamları ve tartıştıkları konulara da değinilen sohbette Osmanlı Para Vakıflarının İşleyişi ve fon kullandırma yöntemleri de ele alındı. Ayrıca Osmanlı Para Vakıfları ile İslami Bankacılığın teoride ve uygulamada benzerlikleri ve farklılıkları dinleyicilerin dikkatine sunuldu.

Haber: Yasin Çibuk-İktisat’ 12

to2

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.