“Sanat Buluşmaları” Etkinlik Serimiz Başlıyor

Yeni etkinlik serimiz “Sanat Buluşmaları”nın her programında bir sanatkârı programımıza davet edeceğiz ve icra ettiği sanat hakkında sohbet edeceğiz.

Serimizin ilk programında Neyzen ve Bestekâr Hakan Alvan’ı konuk edeceğiz.

25 Aralık Cuma günü saat 21:00’da Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek etkinliğe hepiniz davetlisiniz.

Program bilgilerinin size iletilebilmesi için lütfen KAYIT OL butonu ile katılım teyidi iletiniz.

Selam ve saygılarımızla

BYV-Fikir Sanat ve Medeniyet Komisyonu (FSM)

Hakan Alvan

12 Eylül 1970’te Sakarya’da doğdu. Babası Mustafa Alvan, kendisi doğmadan bir kaza sonucu vefat etti. Annesi Nurten Alvan, Sakarya Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bir dönem yöneticilik ve çocuk hemşiresi olarak hizmet etmiştir. Nurten Alvan’dır. Mustafa Hakan Alvan ilk tahsilini Büyükgazi İlkokulu ve Ozanlar Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Sakarya’da açılan Türk Mûsıkîsi Konservatuarı’na başladı. Burada, sahasında kıymetli hocalardan Bekir Sıdkı Sezgin’den repertuar; Haydar Sanal’dan nazariyat; Prof. Dr. Faris Akarsu’dan batı müziği; Ümit Gürelman’dan ney ve hampartsum notası; Erol Sayan’dan koro; Yücel Paşmakçı’dan halk mûsıkîsi; Bünyamin Aksungur’dan Orta Asya mûsıkîsi; Necip Gülses’ten tanbur; Prof. Dr. Faruk Sümer’den Türk mûsıkîsi tarihi, Prof. Dr. Turan Yazgan’dan Türk kültür tarihi dersleri aldı.
Sanatçı, mezuniyetinin ardından, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti’ne, sanatçı öğretim elemanı olarak girdi. Aynı yıllarda Ruhi Ayangil Orkestra ve Türk Müziği Korosu’nda ve TRT İstanbul Radyosu’nda neyzen olarak görev yaptı. Kendisi 1992’den itibaren bugüne; kuruculuğunu Ömer Tuğrul İnançer ve Devlet sanatçısı Ahmet Özhan’ın yaptığı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nda neyzen olarak çalışmaktadır.
M. Hakan Alvan, neyzenlik yanında bestekâr olarak tanınmaktadır. Sanatçı beste çalışmalarına, henüz konservatuar yıllarında, merhum Bekir Sıdkı Sezgin ve Hasan Esen’in teşvikleriyle saz eserleri sahasında eser vererek başladı. 1991 yılında terkibini Neyzen Niyazi Sayın’ın yaptığı Şehnazaşiran makamında Peşrev, Beste, Ağır semai, Yürük semai ve Saz semai’den oluşan Klasik Takım’ı besteledi. Bu dönemde Okay Temiz’le “Kuzeyden Güneye Yansımalar” albümünün yanısıra, Ruhi Ayangil’in yönetimindeki ATMOK bünyesinde, Yalçın Tura bestelerinden oluşan “Şeyh Galib’e Saygı Kantatı” ve “Tura Şarkıları” albümlerinde neyzen olarak görev aldı.
Sanatçı 1986 yılından itibaren çalışmalarına iştirak ettiği Türk Tasavvuf Mûsıkîsini ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı’nın o dönemdeki başkanı Safer Dal beyefendinin teşvikleriyle de tasavvuf mûsıkîsi sahasında beste çalışmalarına başladı. İlk bestelediği eser, Hicaz makamındaki “Es-selâm ey Ahmed-i Muhtâr olan son Nebî“ güfteli ilahisidir. Hakan Alvan 1990’lı yıllardan itibaren tüm çalışmalarını tasavvuf müziği üzerine yoğunlaştırmıştır. Sanatçının İlahi, Tevşih, Nefes, Şuğul ve Durak formlarında 300’ü aşkın eser bestesi meydana gelmiştir. Bu besteler arasında, güftesi Ahmed Şemseddin-i Marmaravî’nin (XV.yy.) Câmi’ül-Esrâr’ından derlediği “Hikmet” adlı eseri ile Mevlevî şairlerin şiirlerinde oluşan “Nevniyaz” adlı eseri, form itibariyle özgün çalışmalardır.
M. Hakan Alvan bundan başka, Ahmet Özhan’ın solistliğini yaptığı Yapı Kredi Yayını 5 CD’lik “Ateş-i Aşk”; TC Kültür Bakanlığı Yayını 4 CDlik “İrfân-ı Aşk” dışında özel firmalarca yayınlanan “Niyâzî-i Mısrî İlahileri”; “Ramazan İlahileri”; Hac ilahilerini içeren “Edeb Yâ Hû”; Osman Hulusi Efendi ilahilerini içeren “Hulûs-ı Aşk” adlı çalışmaların süpervizörlüğünü yaptı ve besteleriyle iştirak etti. M. Hakan Alvan bundan başka, Show TV’de önemli mutasavvıfların biyografilerinin ve eserlerinin tanıtıldığı “Ahmet Özhan’la Ramazan” programının; TRT müzik kanalında 3 yıl süreyle yayınlanan “Ateş-i Aşk” (2011) programının; TRT müzik kanalında 26 bölüm olarak yayınlanan “Mekan ve Müzik” (2015) programının; “Genç Nefes” (2016-2017); 26 bölüm olarak yayınlanan “Osmanlı’nın Kayıp Şarkıları” (2018) programının; 30 Program olarak yayınlanan “Kıbrıs’tan Türkiye’ye İlahiler” programının (2019) ve ayrıca çeşitli tv kanallarında yayınlanan birçok tasavvuf müziği programının müzik yönetmenliğini yaptı.
M. Hakan Alvan’ın kitap-CD çalışmaları da vardır: TC. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın neşrettiği, solistliğini Rıdvan Aydınlı’nın yaptığı “Kosova İlahileri” isimli kitap ve CD çalışmasının (2017), Diyanet İşleri Başkanlığı’nın neşrettiği ve solistliğini Ahmed Özhan’ın yaptığı “Kerbela İlahileri” isimli kitap ve CD çalışmasının (2013), Pendik Belediyesi’nin yayını olan “Itrî” CD çalışmasının; FSM Vakıf Üniversitesi yayınlarının ilki olan eşi Doç. Dr. Türkan Alvan’ın hazırladığı Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi isimli eserin CD çalışmasının (2013) ile Sakarya Serdivan Belediyesi’nin neşrettiği “Seyyid Osman Adapazarî’nin Divanı ve Bestelenmiş İlahileri” isimli kitap ve CD çalışmasının genel koordinatör ve müzik yönetmenliği bunlar arasındadır.
M. Hakan Alvan 2012’de Ankara’da Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) tarafından düzenlenen Uluslararası Hacı Bayram-Veli Sempozyumu’na “Bayramilikte Musıkî” konulu tebliği, 2014’te Bursa’da TÜRKKAD tarafından düzenlenen Uluslararası Uzaktaki Yakîn Üftade Hazretleri Sempozyumu’nda “Hz. Üftade’nin Musıkî Anlayışı” konulu tebliği, 2015’te Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği Ulusal Sempozyumu’nda “Mevlevî Mûsıkîsi” konulu, 2016’da İstanbul’da FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen Sanatta Gelenek Gelenekte Sanat Ulusal Sempozyumu’nda “Modern Hayatın Dîni Musıkî Geleneğine Olumsuz Etkileri” konulu tebliğler sundu. Sanatçı ayrıca 2016’da edebiyat ve musıki kültürümüzün ortak noktalarını analiz eden ve 120 konuyu ihtiva eden “Saz ve Söz Meclisi” isimli kitabı eşi Doç Dr Türkan Alvan’la birlikte yayınladı. Almanya’da yayın hayatını sürdüren Sabah Ülkesi Dergisi’nde müzikle ilgili birçok yazısı yayınlandı.
16 Şubat 2018’de “ÖNDER” İmam Hatipliler Derneği’nin düzenlediği 3. Kültür ve Sanat Ödülleri töreninde tasavvuf müziği sahasındaki çalışmalarından dolayı M. Hakan Alvan, yılın müzik ödülü’ne layık görüldü. Sanatçı doksanlı yıllardan itibaren verdiği ney dersleriyle birçok gencin müzik kültürümüzle tanışmasına vesile olmuştur. 1998’de başladığı Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü’ndeki derslerine ve Eyüp Belediyesi bünyesindeki Sertarikzade Kültür Merkezi’ndeki dersleri devam eden sanatçı, çalıştığı kurumlarla birlikte dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce konsere iştirak etmiştir. Doç. Dr. Türkân Alvan’la evli olan sanatçının Zeynep ve Mustafa Fazıl isminde iki evladı vardır.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.