Sosyolojik Analiz Oturumları Başladı

Geçen yıl başlattığımız Sosyolojik Analiz Oturumları programına bu yıl belirli bir konu çerçevesinde okumalar ve müzakereler yaparak devam ediyoruz.

sosyoloji1

Ayşen Baylak (Politika’ 03) yönetiminde genelde sosyal bilimler, özelde siyaset bilimi, sosyoloji ve antropoloji disiplinlerinin teorik ve metodolojik yaklaşımları çerçevesinde okuma ve tartışmaların yapılacağı 9 aylık program serimizin ilk toplantısı 25 Ekim Cuma günü gerçekleşti. İlk toplantının ana konu başlığı “Sosyal Bilimler Perspektifinden Din ve İslam Çalışmaları: Teori, Yöntem ve Tartışmalar” oldu.

Programın başında kısa bir tanışma ve okuma grubundan beklentilerin paylaşılmasının ardından, konu başlığı hakkında oturum öncesinde okunmuş olan aşağıda belirtilen makaleler ışığında müzakereler yapıldı;

  • Richard Tapper, “Islamic Anthropology” and the “Anthropology of Islam” Anthropological Quarterly, Vol. 68, No. 3, Anthropological Analysis and Islamic Texts, July 1995, pp. 185-193.
  • Benjamin Soares, Filippo Osella, “Islam, Politics, Anthorpology”, Journal of the Royal Anthropological Institute, 2009, S1-S23
  • Mansoor Moaddel, “The Study of Islamic Culture and Politics: An Overview and Assessment”, Annual Review of Sociology, Vol. 28 (2002), pp. 359-386.
  • Mohammed Arkoun, “Rethinking Islam Today”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 588, Islam:Enduring Myths and Changing Realities (Jul., 2003), pp. 18-
  • Stephen C. Poulson, Colin Campbell; “Isomorphism, Institutional Parochialism and the Sociology of Religion”, American Sociologist, vol. 41 (2010), pp.31-47.

sosyoloji3

Beyin fırtınası şeklinde geçen oturumda cevapları aranan sorular ve tartışma konuları da şu şekildedir;

o Sosyal bilimlerdeki metotlar ve bakış açıları nelerdir?

o Modern sosyolojinin problemleri nelerdir?

o Antropolojinin amacı nedir? Tarih içinde nasıl farklılaşmıştır ve yöntemlerini neden yenilemiştir?

o Dini olan ve olmayan ayrımını antropoloji nasıl yapar, böyle bir ayrımın sınırlarını nasıl çizer?

o Sekülerlik, materyal veya materyal olmayan din çalışmalarında antropoloji neyi önemsemektedir?

o 11 Eylül saldırısı sonrası “din” algısının gerçekten değişip değişmediği konusunda tartışıldı.

o Algı/realite arasındaki arasındaki büyük farklılıkların nedeni nedir? Dil ve anlatının neden hakikatle bağlantısı bozulmaktadır?

o Günümüzde “bilimin bilimselliği” de tartışılmaktadır.

o Üzerine konuşulan kavramlar:

Enthnocentrism/Colonial Antropology /Foucalt Söylem Eleştirisi/ Edward Said Oryantalizm Eleştirisi/ İslamcı hareketler nasıl ortaya çıktı?

/State Culture Theories

Sosyolojik Analiz Oturumları programı her ayın ikinci Cuma günü Boğaziçi Konak’ta çalışmalarına devam edecektir.

haber: Övgü Kafadar-İşletme’ 13

Platformunuzu seçin ve paylaşın.