Sosyolojik Analiz Oturumları Ocak Ayı Programında Sekülerliğin Biçimleri Ele Alındı

10 Ocak Cuma günü yapılan Sosyolojik Analiz Oturumları’nda  Talal Asad’a ait “Sekülerliğin Biçimleri” kitabı değerlendirildi. Ayşen Baylak (Politika’ 03) yönetiminde yapılan etkinlikte kitabın giriş, birinci, altıncı ve yedinci bölümleri müzakere edildi.

sosyolojiocak1

Talal Asad kitabında temel olarak üç kavramdan bahsetmektedir. Seküler-Sekülerizm-Sekülerleşme

Sekülerliğin önceden beri var olmadığını, dönemsel olarak ortaya çıktığını düşünen Asad’ın  eserinde değindiği üç kavram bağlamında programda değinilen konu başlıkları şunlardır:

* “Artık benim mitlere-dinsel efsanelere ihtiyacım yok, bilimin geldiğini noktayla ben hayatta başarılı olabilirim, iyi bir yaşam sürebilirim.” anlayışı

* Nesneyi kutsal ya da din dışı kılan nedir?

* Hayali Cemaatler / ulus-devlet kavramları, yeni bir kavram olan  millet algısı, Milliyetçilik aslında dini bir şey midir?

* Pratik- habitus – eylemleştirme: inanç soyut bir şey değildir. sen onu eylemle tekrar tekrar kurarsın..

* İbadetin sekülerleşmesi- Namazın sekülerleşmesi nasıl olur?

Haber: Selda Kaşnak-İngilizce Öğretmenliği’ 15

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.