Sosyolojik Analiz Oturumları’nda Durkheim’ın “Dini Hayatın İlkel Biçimleri” Kitabını Tartıştık

Siyaset bilimi, sosyoloji ve antropoloji disiplinlerinin teorik ve metodolojik yaklaşımları çerçevesinde Ayşen Baylak (Politika ’03) yönetiminde okuma ve tartışmaların yapıldığı Sosyolojik Analiz Oturumları programının 15 Kasım Cuma günkü oturumunda Emile Durkheim’ın “Dini Hayatın İlkel Biçimleri” isimli kitabını ele aldık.

analiz1

Programda önce Emile Durkheim ve kitabı hakkında genel bilgileri paylaşıp, sosyoloji, antropoloji ve spesifik olarak din sosyolojisi tarihindeki yeri üzerine konuştuk. Sonra kitabı ana başlıkları, metodolojik yaklaşımı ve irdeledikleri açısından inceledik. Beyin fırtınası, sorular sorma, cevaplar üretme ve bunlar üzerinde derinlemesine tartışma şeklinde devam eden toplantımızda şu soruları sorduk:

• Dini sistemleri inceleyen ve yorumlayan yaklaşımların özellikleri ve tarihsel evrimi ile Emile Durkheim’ın bu bağlamdaki yeri nasıldır?

• İlkel toplumlardaki din biçimi olan totemizm hangi unsurları bünyesinde barındırır ve totemizmin daha kompleks dini sistemler ile ilişkisi ve benzerlikleri nelerdir?

• Toplumdan bağımsız bir din kavramı düşünülebilir mi?

• Din mi toplumun yoksa toplum mu dinin sonucudur? Ya da ikisi arasında döngüsel bir nedensellik ilişkisi mi vardır?

• Dinin günlük yaşamdaki yansıması ile kutsal olan ve kutsal olmayan algısı nedir? Bunu ne belirler?

• Günümüzdeki İslam toplumunda genel olarak kutsal olan ve kutsal olmayan algısı nedir? Bunun dini günlük yaşama etkisi nasıldır?

• Kutsal olan ve kutsal olmayan ayrımı nasıl olmalıdır?

Sosyolojik Analiz Oturumları  her ayın ikinci Cuma günü düzenlenecek toplantılarla çalışmalarına devam edecektir.

Haber: Emine Muslu (PDR ’14)

analiz2

Platformunuzu seçin ve paylaşın.