Asitane Sohbeti’nde Necla Koytak’la Beraberdik

Vakfımızın hanım mezun ve mensuplarına yönelik düzenlemiş olduğu Asitane Sohbetleri’nde Nisan ayının konuğu eğitimci – yazar Sn. Necla Koytak oldu.

Çapa Tıp Fakültesi’ni kazandığı halde çeşitli sebeplerden okula başlayamayan Necla Hanım, sonrasında Ziraat Fakültesi’ni kazanarak eğitimini burada tamamlamış. 4 yıl çalıştığı D.S.İ. Genel Müdürlüğünden ayrılarak özel liselerde ders vermeye başlamış ve bu işi daha iyi yapabilmek adına İstanbul Üniversitesi’nde Eğitim bilimleri okuyarak pedagojik eğitimini tamamlamış.

1988 yılından bu yana genç kızlara ve kadınlara yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren Necla Hanım sözlerine, gençlere çok güvendiğini söyleyerek başlıyor.

Gençliğinde 68 kuşağı hareketlerini takip ettiği için dünyayı değiştirmek gibi bir gayeye inandığını belirten Necla Hanım, insanın ancak eğitimle insanî vasıflar kazandığını hatırlattı. İnsanlarda temel karakter gelişiminin 6 yaş öncesinde geliştiğini, dolayısıyla bu dönemde çocuğa verilecek eğitiminin çok önemli olduğunu vurguladı. Bu yaş grubu için en iyi eğitmenin anne olduğunu hatırlatan Necla Hanım, ilk etapta eğitilmesi gereken kişinin anneler olduğunu anlattı.

Aydınlanma ile başlayan ve tamamen batılı paradigmalar üzerine kurulmuş bir dünyada yaşadığımızı, sahip olduğumuz değerleri de bu paradigmalar üzerinden yaşamanın mümkün olmadığını söyleyen Necla Hanım, çalışmalarını “Yeni Bir Dünya Kurmak” üzerine temellendiriyor.

Necla Koytak, “Bir gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz diğerleri de yanlış iliklenir” sözünden hareketle önce temel değerlerimizi belirlememiz gerektiğinin altını çizdi. Farkında olmadan değiştirilip dönüştürüldüğümüzü, bu değişimin önce nesnesi olduğumuzu, fakat zamanla bu değişimi benimseyerek özne konumuna geldiğimizi anlattı. Bu değişimi doğru yöne çevirmek, sevgi ve erdem çerçevesinde yeni bir dünya meydana getirmek hayalinin peşinden gidilmesi gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

Batılı eğitim sisteminin bencillik, çıkar duygusu ve sevgisizlik üzerine kurulu olduğunu anlatan Necla hanım, bunu tersine çevirmenin insan davranışlarını denetlemekle mümkün olduğundan bahsetti. İnsan davranışlarını denetlemenin iki yolu var: Siyaset ve Eğitim. Necla Hanım’a göre bizim kullanmamız gereken yöntemin elbette eğitim olması gerekiyor, çünkü ancak eğitimle içten ve kalıcı bir değişim sözkonusu olabilir.

Necla Hanım, “Sevgi ve Erdem Toplumu Oluşturma” vizyonuyla hareket ettiklerini, kendi medeniyetimizin kodlarına sahip çocuklar yetiştirmek niyetinde olduklarını söyledi. Bu çerçevede yaptıkları çalışmalarla şimdiye kadar 11000 kadına ulaşarak eğitim verdiklerini anlattı.

Aile yapısının güçlendirilmesi gerekliliğine inanan Necla Hanım, bizim anne-babalarımızın çocuk yetiştirme tarzının günümüzde yeterli olmadığının altını çizerek; günümüzde, eğitimli insanların bile çocuk yetiştirirken kendi anne-babalarından gördükleri yöntemleri uyguladıklarını, bu sebeple bu konuda annelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Bizim toplumumuzda temel sorunlardan birinin, bilginin malumat olarak kalması olduğunu söyleyen Necla Hanım, “Değişimi Kendinde Başlat” sloganıyla yola çıkmış. Sevgiyi değiştirici ve dönüştürücü bir güç olarak yeniden tanımlıyor ve

“Sevgi o kadar önemlidir ki, Allah onu bizim insiyatifimize bırakmaz, anneleri sevgi ve şefkatle programlamıştır.”

Necla Hanım’ın pozitif enerjisi ve doyumsuz sohbetinin ardından programımız sona erdi.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.