Sosyal Medyanın Üzerimizdeki Etkilerini Konuştuk

18 Mart Çarşamba akşamı Boğaziçi Konak’ta Merve Arabul (PDR’ 2015) moderatörlüğünde “Sosyal Medyanın Üzerimizdeki Etkisi ” başlıklı seminerde Hasan Karabakkal’ı konuşmacı olarak ağırladık.

sm3

Başlangıçta Hasan Bey kendini ve profesyonel geçmişini katılımcılar ile paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olan (2009) Hasan Karabakkal İstanbul Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikolojik danışman olarak çalışmış. Daha sonra yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi PDR bölümünde “Sosyal Medya Kullanımı ve Gençlerde Kimlik Algısı” üzerine tamamlayıp, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Öğrenim hayatına Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Örgütsel Davranış doktora programında devam ettiğini belirten Hasan Bey, şu anda TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde (TÜSSİDE) dramalı atölye çalışmaları uygulayıcısı, eğitim tasarımcısı, MEB Liderlik ve Girişimcilik Projesi’nde eğitmen ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Hasan Karabakkal; sosyal medya kullanımını ve hayata yansımalarını, psikolojik, felsefi ve sosyolojik teorilerin ışığında; yer yer yüksek lisans tezinden paylaşımlarda bulunarak işledi. Konuya geçmeden önce, katılımcıların seminere gelmeden önceki beklentilerine dair cevaplar alan Hasan Bey, interaktif bir sunum, hayattan örnekler ve görsel-işitsel materyaller ile katılımcıların dikkatini seminer boyunca canlı tuttu. Sunum boyunca sosyal medya konusundaki teoriler, en yaygın kullanımıyla Facebook’un etkileri, sosyal medya ve kimlik algısı, sosyal medya diyeti, sosyal medyanın istenmeyen sonuçları, kurumlarda sosyal medya kullanımı, sosyal medyaya dair iş ortamı kaygıları ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konularına değindi.

sm1

Sosyal medya kullanımı üzerine teorilerden bahsederken Hasan Bey; öz paylaşım isteği, kimliğin onaylanması ve doğrulanması ile başkalarıyla bağlı kalma isteği (zone of conformity) kavramlarını vurguladı. Sosyal medya mefhumunun en yaygın biçimde görüldüğü Facebook’u ele alarak, sosyal medyanın vizyon ve misyonu, işlevleri, kullanıcılarında oluşturduğu absürt etkileri ve ortaya çıkardığı özgün olma ile başkalarına uyma arasındaki paradoks gibi noktalara değindi.

Hasan Karabakkal, sosyal medyanın kimlik oluşumu ve kimlik algısına etkileri ve bunlarla ilişkisinden bahsederken, bunların ergenlik döneminin baş meselesi oluşuna ve ergen bireylerin de toplum içinde en çok sosyal medya kullanan olmalarına dikkat çekti. Bireysel, sosyal ve kolektif kimlik bağlamında sosyal medya kullanımını değerlendirdi ve bu konudaki teorilerden kesitler sundu. Bir öğretim görevlisinin öğrencileri ile denediği sosyal medya diyetini anlattı ve sosyal medyasız geçirilen zamanın, sosyal medyanın hayatımızda doldurduğu noktaları ortaya çıkardığını gösterdi.

İnternet ortamına sunduğumuz her şeyin orada iz bıraktığını vurgulayarak, kişisel bilgilerimizin gizliliği ile sosyal medya ilişkisine değindi. Sosyal medyadaki imajımızın, her alanda olduğu gibi iş hayatında da öne çıktığını belirten Hasan Bey, bu bağlamda sosyal medyada profesyonel kimliğin ön plana çıkarılmasının önemi üzerinde durdu. Kurumların sosyal medya ile olan ilişkisi noktasında sosyal medyanın kurumlar için zorunluluk haline geldiğini ve hizmetleri ile yapılarının kaçınılmaz olarak etkilendiğini söyledi.

Birçok kişi ve kurumun vazgeçilmezi noktasına kadar gelen sosyal medyayı hayattan çıkarmak imkansız görünse bile, bilinçli kullanma ve alternatif oluşturma ile sosyal medyanın olumsuz etkilerini bertaraf edebileceğimizi belirten Hasan Karabakkal, bu noktada ailelerin her türlü sosyal medya ortamını bilmeleri ve çocuklarını takip etmeleri gerektiğini vurgulayarak semineri sonlandırdı.

Haber: Emine Muslu-PDR’ 14

Platformunuzu seçin ve paylaşın.