Bilişim Kariyer Sohbeti’ni Gerçekleştirdik

“Bilişimde Kariyer Yapmak” kariyer sohbetimizi, 20 Mart Salı Günü Boğaziçi Konak’ta düzenledik.

Birbirinden değerli konukların katıldığı program, alanında yetkin kişilerin sunumlarıyla gerçekleşti.

Toplantı başlarında bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilerin üniversite yıllarında yapmaları gereken bazı önemli konulara değinildi. Avea IT Danışmanı Murat Nail Erenay, üniversitenin temel bir eğitim alınması için önemli olduğunu ve bilişim  sektöründe çalışmayı düşünenlerin sektörü tanıması ve o alandaki haberleri takip etmesi için revaçta olan dergilerin okunması gerektiğinden bahsetti. Bilişim sektöründe takip edilen yeniliklerin öğrencilerin yaratıcılık ve vizyon geliştirmelerine yardımcı olacağının vurgusu yapıldı.  Bilişim gibi Türkiye’de halen gelişmekte olan bir alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin, kendilerini belirli alanlarda geliştirmelerine üniversite yıllarında başlamalarının önemi üzerinde duruldu.

Vakıfbank BT Servisleri Planlama Başkanı Necdet Akyel araştırma ruhu kazanılması için sektör takibinin yapılması ve o alanlardaki yenilikleri takip ederek öğrencilerin ona göre pozisyon belirlemeleri gerektiğinden bahsetti ve bu konuda gerekli insani ilişkilerin kurulması için üniversite ortamının çok büyük bir potansiyel oluşturduğunu belirtti.  Diğer taraftan bilişim sektörünün sürekli değişim ve gelişime uğradığının ve öğrencilerin bu değişim ve gelişime ayak uydurmaları için alıcılarını(antenlerini) sürekli açık tutmaları gerektiğinin vurgusu yapıldı. Sektör çalışanları ile iletişim halinde bulunmanın öğrenciye çok büyük bir artılarının olacağına ve böylelikle öğrencilerin önlerini daha rahat görebileceğine atıfta bulunuldu. Bununla birlikte, bilişim sektörü gibi yoğun çalışılan bir sektörde kişinin sadece dünyevi duygularıyla hareket etmesinin yanlış olduğunu; kendisini manevi yönden de geliştirmesi gerektiğinin üzerinde önemle duruldu. Aslında manevi hazzın iş hayatına olumlu yansıyabileceği ve bu hazzın insanın kişisel başarısını arttıracağı söylendi.

Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Yunus Uygur Kocaoğlu ise öğrencilerin daha üniversie hayatında kişisel stratejilerini belirlemesi gerektiğini ve bu strateji doğrultusunda öğrencinin kendisine bir yol haritası belirlemesi gerektiğinden, insanın bir strateji ve yol haritası belirlemezse dümeni olmayan gemi gibi dalgaların sürüklediği yere gidebileceğinden bahsetti. Bu stratejileri belirlerken öğrencilerin kendi fıtratlarına uygun stratejiler belirlenmesi gerektiği aksi takdirde iş hayatlarında mutsuz bir hayat geçirebilecekleri vurgulandı. İlave olarak CV hazırlarken eksik ya da fazla bilginin çok sırıttığının ve bu durumun mülakatı yapan kişilerde negatif bir etki oluşturduğunun altı çizildi. İnsanın CV’sinde mümkün olduğunca gereksiz bilgiden kaçınması gerektiğine değinildi.

Sinerjik A.Ş. ve Empatik.net kurucusu Burhan Koca ise üniversite hayatında insani ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ve bu ilişkilerin sağlam bir networking içine oturtulmasının önemine değinerek, manevi kariyerin unutulmamasının üzerinde duruldu. Bu manevi kariyeri vurgularken de öğrencilerin etraflarındaki arkadaşların bu manevi kariyeri hazırlamalarında çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyerek arkadaşlık ilişkilerinin geliştirmesi gerektiğini söyledi.  Genel olarak bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyen arkadaşların sektörü tanıyabilecekleri faaliyetler ve organizasyonlar içine girmeleri gerektiği ve bu organizasyonlarda aktif olarak yer almaları gerektiği vurgulandı.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.