“Kamu’da Kariyer Yapmak” Kariyer Sohbeti’ni Gerçekleştirdik

Boğaziçili öğrencilere farklı sektörleri, kurumları ve iş olanaklarını tanıtmak maksadıyla düzenlediği Profesyonel Kariyer Sohbetleri’nde dönemin son toplantısını Kamuda Kariyer yapmak başlığıyla ve alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştirdik.

kamuda kariyer1

Programın moderatörlüğünü,  hem kamu hem özel sektör deneyimine sahip ve şu an kendine ait şirketlerin sevk ve idaresiyle meşgul olan Ünsal Sözbir üstlendi. Hoş sohbeti ve kişiliğiyle dinleyenleri mest eden Başbakanlık Müşaviri Dr. Savaş Barkçin ve Arnavutköy ilçesi kaymakamı sayın Süleyman Hurrem Aksoy’un konuşmacı olarak hazır bulundukları toplantı katılımcıların hem keyifli hem de  dolu dolu bir akşam geçirmelerine vesile oldu.

Konuşmacıları ve kendini kısaca tanıtan Ünsal bey ilk sözü Arnavutköy Kaymakamı sayın Süleyman Hurrem Bey’e verdi.

Süleyman Hurrem Aksoy, Elazığ’ın Sivrice kazasına bağlı küçük bir köyde dünyaya gelir. İlk ve orta öğrenimini Elazığ ve Eskişehir’de tamamlar. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan Süleyman Hurrem Bey, kaymakamlığı seçmesinde yaşadığı iki olayın  etkisinin olabileceğini düşünmektedir.  Bunlardan ilki şöyledir;  Anadolu köyleri henüz yeni yeni elektirikle tanışmaktadır. Süleyman Bey’in köyüne de elektirik gelecektir. Fakat yetkililer köylülerden elektirik hattının inşa sürecinde çalışmalarını istemektedir. Köylülerden bazıları bunu kabul ederken büyük çoğunluğu bu süreçte çalışmak hususunda kararsızdır. Köylüleri bu sürece dahil etmek ve onların iş gücünden faydalanmak için kazanın kaymakamı, Süleyman Bey’in köyüne gelir. Kaymakam bey oldukça karizmatik ve işinin ehli bir şahsiyettir. Köylüleri kısa bir süre içinde ikna etmeyi başarır. Henüz küçük bir çocukken bu sahneye şahit olan Süleyman Hurrem Bey’in havsalasında kaymakamlık mesleği özel bir yer edinir. Süleyman Bey’i kaymakamlık mesleğine yönelten diğer bir olay ise Eskişehirde öğrencilik yaptığı sırada şahit olduğu iki bayan arasında geçen bir diyalogtur. Sigara içen güzel bir kadın, içtiği sigarının külünü düşürmemek için özen göstermektedir. Diğer bir kadın bu davranışın sebebini merak eder ve sorar. Aldığı cevap  “Eğer bir genç kız sigaranın külünü düşürmeden içerse kaymakama gelin gider “ olacaktır. Süleyman Bey artık kaymakam olmayı kafasına koymuştur ve olur.

kamuda kariyer2

Kaymakam olma sürecindeki prosedürleri kısaca özetleyen Süleyman Hurrem Bey, halkla hemhal olmadan yerel yönetimde başarılı olunamayacağını düşünüyor. Halkın muhabbeti ve hayır duası yerel yöneticiler için başarının anahtarı ve göstergesidir. Kaymakamlık olarak Arnavutköy’de  ilçenin sosyal dokusunu güçlendirmek ve komşuluk ilişkilerini canlandırmak için özel çalışmalar yürütmekteler. 2012 yılını Komşuluk yılı olarak ilan ettiklerini ifade eden Süleyman Hurrem Bey, sosyal devlet olgusunun insanların bir birine karşı sorumluluk duygusunu ortadan kaldırmaması gerektiğine inanıyor. Hızlı değişim ve dönüşüm modern zamanların göz ardı edilemeyecek bir gerçeğidir ve farklılıklar her alanda yerlerini ayniliklere bırakmaktadır. Böyle bir zamanda ancak milli ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak ayakta kalabilir ve fark yaratabiliriz. Bireysel kabiliyetlerimize göre meslekler seçmemizin önemine değinen Süleyman Hurrem beye göre, kişinin konumu ve görevi ne olursa olsun,  amacı sorumlu olduğu insanlara hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek olmalıdır.

Moderatör Ünsal bey, üst düzey devlet memurluklarında en azından belirli bir süre çalışmanın bile kişiye hayatında önemli avantajlar sağlayabileceğini belirtti. Sermaye Piyasası Kurumu, BDDK, EPDK, Merkez Bankası ve benzeri devlet kurumlarında çalışmanın kişilere özel sektör içinde ayrıcalıklı konumlar sağlayabileceğini ifade eden Ünsal Bey, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunda Yeminli Murakıb olarak 1987 ve 1996 yılları arasında görev yapar. Sonra Bank Asya’da Genel Müdür yardımcısı olarak yaklaşık 13 yıl hizmet verir. İki yıla yakın Eksim Yatırım Holding’in CEO’luğunu yapan Ünsal Bey şimdi kendine ait Kutluşah&Volıntr isimli danışmanlık firmasını idare etmektedir.

Kısaca kamudaki tecrübelerini ve önerilerini aktaran Ünsal Bey sözü Savaş Barkçin Bey’e bıraktı. Savaş bey, uzunca yıllar Ankara’nın havasını soluyup suyunu içmesine rağmen, Ankaralılaşmayan bir devlet memurudur. Savaş Bey idealisttir ve ideallerine onu en kolay ulaştırabilecek kurum şüphesiz devlet kurumudur. O ütopyacı bir idealist değildir. Onu içinde yaşadığı hayatın dışında bir gerçeklik aramağa iten saik, şüphesiz hayatın gerçek yüzüyle çok küçük yaşlarda karşılaşmasıyla yakından ilintilidir. Savaş Bey Ankara’nın meşhur semtlerinden Çinçin’de dünyaya gelir. Henüz altı yaşındadır, hamdır ve pişmeye başlar. Boğaziçi Üniversitesi’nde tahsile başladığında o yaşıtlarının aksine için için yanmaktadır.  Yandıkça pişer, piştikçe ideallerini olgunlaştırmaya başlar. Savaş Bey’in içinde yanıp duran şeyin aşk olduğunu fark etmesi çok uzun sürmez. Bu aşk öyle bir aşktır ki Sultan Fatih önünde Konstantinin surlarını dize getirir, Medine müdafii Fahrettin Paşanın gözünde birkaç damla yaş olur toprağa düşer.

Savaş Bey, meslek hayatına Devlet Planlama Teşkilatında başlar. Kamuyu seçmesindeki en önemli etken aziz milletimize layıkıyla hizmet etme arzusudur.  Kamuda çalışmak kişiye hem manevi bir haz verir hem de ona kendini her daim geliştirebileceği geniş imkanlar sunar. Kamuda çalışmak kişiye birçok avantaj sağlasa da bürokrasinin kolayca hantallaşmaya ve durağanlaşmaya meyilli tabiatı gereğince, kişi için bir takım riskler de barındırır. Kamuda alışkanlıklar her türlü mevzuatın üstündedir. Belirli davranış kalıplarına alışmış bürokrasiyi harekete sevk etmek kolay değildir. Eğer kazara bir yerde bir hareket tespit edilirse, kurumların bağışıklık sistemleri sadece hareket öncesi stabil pozisyona geri dönmek için harekete geçecektir. Musiki, sanat ve edebiyat Savaş Bey’in hayatının merkezindedir ve onu diğer meslektaşlarından farklılaştırdığı gibi ona sürekli yenilenme imkanı verir. Dolayısıyla henüz bir meslek sahibi olmayan öğrenci arkadaşlar kişisel kabiliyetlerini iyi tanımalı, onları geliştirmeli ve bir değere dönüştürmelidirler.

kamuda kariyer4

Kamudaki dönüşümün ancak onu oluşturan insan unsurunun değişimiyle mümkün olabileceğini ifade eden Savaş Bey, başarılı olmak için disiplinli çalışmanın ve tevdi edilen görevi burun kıvırmadan en iyi şekilde yapmanın önemine dikkat çekti. Eğer kamu kurumlarında küçük detayları ilgilendiren küçük işler özenle yapılırsa bu kurumların niteliğini ve kalitesini doğrudan artıracaktır. Bunun doğal sonucu olarak devlet vazifesini en iyi şekilde gerçekleştirebilecek etkinliğe ve yetkinliğe ulaşacaktır.

Günümüzde kamu kurumları maddi olarak da tatmin edici imkanlar sunmaktadır. Ayrıca bu kurumlar çalışanları için eğitim alanında birçok farklı imkan barındırmaktadır. Savaş bey bu imkanlar vasıtasıyla mastırını Jhons Hopkins üniversitesinde doktorasını da Bilkent Üniversitesinde yapma imkanı bulmuştur.

Savaş Bey’in konuşmasını nihayete erdirmesinin ardından konuşmacılarımız, öğrenci arkadaşlardan gelen soruları cevapladılar. Salonu dolduran öğrenci arkadaşlar bol kahkahalı bir akşamın ardından zihinlerinde bir takım cevaplar ve yeni soru işaretleriyle beraber konuklarla ayaküstü yapılan bir sürelik daha muhabbetin ardından yurtlarına doğru yola çıktılar.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.