Kariyer Sohbetleri: Yıldız Holding İK Yöneticisi Murat Yıldız Bizlerleydi

Kariyer sohbetlerinin üçüncüsü olan insan kaynakları kariyer sohbeti, çoğunluğu Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik bölümü öğrencisi olmak üzere farklı lisans gruplarının da katılımıyla 30 Aralık Perşembe akşamı Boğaziçi Konak’ ta gerçekleşti.

Yıldız Holding’ in İnsan Kaynakları Yöneticisi Murat Yıldız, İnsan Kaynaklarının işleyişi ve alt birimleri hakkında öğrenci arkadaşları bilgilendirirken, bu alanda kariyer yapmak isteyen arkadaşlara da tavsiyelerde bulundu. İyi bir İK’cının sahip olması gereken özelliklere de değinen Murat Yıldız, İnsan Kaynaklarında kariyer yapma ve İK ile PDR’nin buluştuğu noktayı kavrayabilme yolunda öğrenci arkadaşlara rehberlik ederek “Fiyatına bakmasızın alışveriş yapılan yerler vardır. Bunun en önemli sebebi insan faktörüdür.” dedi.

“..bir İK’cının sahip olması gereken özelliklerden birisi de kendi alanını derinlemesine bilirken, aynı zamanda diğer alanlarda da (finans, lojistik, muhasebe vs. ) bilgi sahibi olmasıdır.”

Murat Yıldız sözlerine şöyle devam etti:

“Teknolojinin gelişmesi ve rekabetin artmasıyla istekler ve tercihler de değişmiştir. Bir şirket güçlü olmak için başka bir şirketin teknolojisini taklit edebilir.  Günümüzde ayırt edici faktör artık teknoloji değil o şirketin insan kaynağıdır ki bu faktör taklit edilemez. Bu sebepten dolayı İnsan Kaynaklarının şirket içindeki önemi gün geçtikçe artmaktadır. İK, şirket içindeki işleyişini sürdürebilmek için işe alım, performans değerlendirme, ücretlendirme, işten ayırma, eğitimler düzenleme, kariyer planlama gibi alt birimlere ayrılır. İnsan Kaynaklarını, bir şirketin işvereni ile personeli arasındaki köprü olarak düşünebiliriz. Şirkete alınan personeller şirket ruhunu ve hayatını etkileyeceği için İK’ cılar, çeşitli testler yaparak şirket kültürüne en uygun kişilerin işe alınmasına özen gösterirler. İşe alım sonrasında personelin performansını değerlendirirler ve ileriki yıllarda ihtiyaç duyulacak kadroyu oluşturabilmek için kariyer planlaması yoluna giderler. Bu kariyer planlamasını yaparken personelin güçlü taraflarını saptamalı ve o yönünü geliştirici kariyer yönetimine gitmelidirler.  İşveren ile personel arasındaki köprü vazifesini en iyi şekilde yapmak için bir İK’cı temel değerlerle işini yönetiyor olmalı, hem şirketine hem çalışanına adil davranmalıdır. Bunların yanında bir İK’cının sahip olması gereken özelliklerden birisi de kendi alanını derinlemesine bilirken, aynı zamanda diğer alanlarda da (finans, lojistik, muhasebe vs. ) bilgi sahibi olmasıdır.”

“Potansiyelinizi Keşfetmek İçin Staj Yapın, Projelere Katılın”

Önümüzdeki on yıl içerisinde istihdam politikası alanında önemli gelişmeler olacağını ve orta ölçekli firmalarda İK açığının şuan çok fazla olduğunu belirten konuğumuz Murat Yıldız, üniversitede geçirilen yılların çok önemli olduğunu belirtti ve öğrenci arkadaşlara kendilerini ve potansiyellerini keşfetmeleri için staj yapmalarını, projelere katılmalarını tavsiye etti.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.