Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Boğaziçi Konak’ta Girişimci Öğrencilerle Buluştu

5 Kasım Cuma günü Boğaziçi Konak’ta Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Nihat Ergün’ü misafir ettik. Mensuplarımızdan Abdülkadir Karagöz’ün organize ettiği toplantının öznesinde girişimcilik vardı.

Üniversite-sanayi işbirliği, girişimcilik, girişim kültürü, her alanda Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması Bakan-Öğrenci buluşmasının anahtar kelimeleriydi.

Sn. Ergün, Bakanlık tarafından uygulamaya koydukları SAN-TEZ (Sanayi Tezleri Programı) ile Türkiye sanayiinin önemli bir bölümünü teşkil eden KOBİ’lerin Ar-Ge ve teknoloji kültürü kazanarak küçük işletmelerde içinden çıkılamayan sorunlarının üniversitelerde üretilen bilgi birikimini kullanıp yüksek tahsil kurumlarıyla işbirliği halinde çözme alışkanlığı kazanmalarını temin etmek gibi bir gayelerinin olduğunu belirtti.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, SAN-TEZ projesinin ayrıca üniversitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik faaliyetler yürüten akademisyenlerin de bu çalışmalarını katma değere dönüştürmelerine imkân tanıyan bir destek mekanizması olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü.

Biz Ar-Ge Desteği verelim dünyaya açılın

“Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tüm yüksel tahsil kurumlarında her geçen gün üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşmasını ve üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ticarete dönüştürülerek memleketimize katma değer oluşturmasını bekliyoruz.”

Boğaziçi Üniversitesi master ve doktora öğrencilerinden Teknogirişim Sermaye Desteği talep eden girişimcilere ellerinden gelen tüm desteği aktarmak istediklerini söyleyen Bakan Ergün, girişimci akademisyenlerin teknolojik araştırma şirketlerine başlangıç sermayelerini hibe şeklinde verdiklerini, kendilerine iletilen teknoloji yatırımları için “al harca” dediklerini belirtti.

Teknogirişim Sermaye Desteklerini KOSGEB üzerinden sağladıklarını belirten Bakan Ergün girişimcilikle Ar-Ge çalışmalarının çoğu kez karıştırıldığını ifade etti.

“Girişimcilik stratejik bir noktadır. Girişimcilere sahip değilseniz teknolojinizi de geliştiremezsiniz kalkınmanızı da… Boğaziçi Üniversitesi’nde Teknopark imkânları var. Boğaziçi Üniversitesi’nde çok iyi eğitim veriliyor. Arkadaşlar! Proje sizden, desteklemek bizden. Sizin projeleriniz, bizim imkân ve desteklerimizle hayatiyet kazanacak. Projelerinizi bekliyoruz.” diyen Sn. Nihat Ergün, öğrencilerle hasbıhalinde önemli mesajlar verdi.

Bakan Ergün, Boğaziçi Üniversitesi’nde tahsil gören girişimci gençlerin sorularını tek tek cevapladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün, öğrencilerin, “Boğaziçi Üniversitesi’nde bazen neden gösterilmeksizin öğrenci kulüpleri kapatılıyor. Okulda hamle çapında organizasyonlara imza atan Proje Araştırma Kulübü PARK da “su”dan sebeplerle kapatıldı. Okul yönetimi seküler bir anlayışa sahip olduğunu belirterek yerleşke içerisinde öğrencilerin ibadet edecekleri küçük bir mekâna müsaade etmedi. Bu konuda neler söylemek istersiniz?” sorusuna verdiği cevap manidar oldu:

“Arkadaşlar eğer birilerinin seküler bir anlayışı varsa seküler anlayışını tüm inanç gruplarına eşit bir şekilde uygulaması gerekir.

Üniversitelerde; hele Boğaziçi Üniversitesi’ne kulüplere bu şekilde müdahale etmek, seküler anlayışın dışına çıkmaktır. Kamu gücünü kullanarak seküleriteyi bir kenara itmektir. Okuldaki bir öğrenci grubunun/kulübünün talebini kabul etmek; bir başkasının fıtrî bir ihtiyaca yönelik makul bir teklifini geri çevirmek en hafif ifadeyle ayrımcılıktır. Biz ayrımcılığa karşıyız. Kamu görevlisi, herkese, her kesime eşit imkân sunmak zorundadır. Bununla birlikte ayrımın da, ayrımcıların da karşısındayız. Devlet gücünü kullanarak ayrımcılık yapanlar karşılarında bizi bulur.”

Kapılarının Boğaziçi Yöneticiler Vakfı camiasına her zaman açık olduğunu belirten Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün. program sonunda öğrencilerle Boğaziçi Konak bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.


İbrahim Ethem GörenPlatformunuzu seçin ve paylaşın.