Yayıncılık Kariyer Sohbeti Gerçekleşti

Kariyer sohbetlerinin ikincisi olan yayıncılık kariyer sohbeti, çoğunluğu Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere farklı lisans gruplarından da gelen toplamda 13 öğrencinin katılımıyla Boğaziçi Konak’ta gerçekleşti. Rabia Aydın’ın moderatörlüğünü üstlendiği programa Hayat Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Rahime Demir ve Erdem Yayınları Okul Öncesi Kitap Yayın Editörü Elif Konar konuşmacı olarak katıldılar.

Konuşmalarına yayıncılık dünyasının eski yapısını ve kendilerinin bu sektöre nasıl girdiklerini anlatarak başlayan konuklarımızdan Rahime Demir, yayıncılık dünyasındaki işleyişin, ilerleyişin nasıl olduğu hakkında bilgi verdi:

  1. Yayınevleri her yıl kendi bünyelerinde yayınlanacak projeleri belirler ve bu projeleri mevsimlik dönemlere ayırırlar. Bu projelerin yayın zamanlarını belirlemede birtakım tarihler önemli yer tutar. Örneğin, anneler gününde daha çok bu temadaki kitaplara önem verilirken başka bir gün için başka bir temadaki kitaplar ön sıraya alınır.
  2. Güçlü yayınevlerinin bünyesinde isimleri çalıştıkları yayınevleri ile anılan markalaşmış yazarlar mevcuttur. Her ne kadar günümüzde yazarların kimliği kitabın nerede yayınlanacağını pazar koşulları nedeniyle eskisi kadar etkilemese de bu anlayış tamamıyle yok olmu ş değil.
  3. Son olarak yayınevlerine mütemadiyen akan bir dosya trafiği vardır. Bu dosyaların göndericileri bazen daha önce eserleri yayınlanmış yazarlar olsa da çoğunluğunu ilk defa kitap yayınlatacak yazarlar oluşturmaktadır. Bu noktada iyi bir editörün başarısı gönderilen onca eserin içinde gerçek yeteneği keşfedilmesinden geçer.

Editörün yazar ve yayıncı arasında eşit bir mesafede durması gerektiğinin öneminin altını çizdikten sonra Elif Konar, öğrencilere dünyada ve Türkiye’de yayıncılığın farkını anlattı:

Dünyada yayınevlerinde aslında üç görev tanımı vardır ve kişiler bu doğrultuda istihdam edilirler. Bu görevler lektörlük, editörlük ve redaktörlüktür. Lektör, bir anlamda uzman editördür. Yayınevine gelen dosyanın yayına uygun olup olmadığı konusunda görüş bildirir. Editör, yayına uygun görülen kitabın düzenlemesini yapıp, kitabı yayına hazırlayan kişidir. Redaktör ise kitabın dil ve imlasını kontrol edip,  hataları düzeltmekle sorumludur. Dünyada bu bahsedilen görev tanımları üzerinden yürütülen işlerin Türkiye’de tek bir karşılığı vardır, tüm bu işler tek kişinin bünyesinde topanır: editör.

Konuklar konuşmalarına sektörde staj yapmanın, teorik bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmenin yararından bahsettiler. Ayrıca Rahime Demir, isteyen öğrencilere Hayat Yayınları bünyesinde staj imkanı sağlanabileceğini hatırlattı.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.