Digital Academy Güz Dönemi Eğitimlerini Tamamladı!

Digital Academy Güz Dönemi Eğitimlerini Tamamladı!

Digital Academy Güz Dönemi Eğitimlerini Tamamladı!

SAP Solution Architect Ahmet Göktaş’la işlemiş olduğumuz “ERP Uygulamaları” dersimizle beraber 1. dönemi noktaladık. Dersimizde başta SAP olmak üzere çeşitli ERP uygulamalarının özellikleri, kurumsal yapılardaki rolü ve karar alma mekanizmasındaki işlevleri üzerinde durduk.

Farklı SAP modülleri ve bunların kullanıldığı departmanlar da dersimizde ele aldığımız bir başka konuydu. Bu aşamada, kurumsal hafıza için gerekli bilgi toplama ve iyileştirme gibi süreçlerde ERP uygulamalarının hangi rolü üstlendiğini tartıştık.

Eğitmenimizin yer yer kendi iş tecrübelerine değindiği dersimizde SAP Danışmanlığı sektörünün ülkemizdeki ve dünyadaki seyri de bir başka konumuzdu. SAP Danışmanlığının son dönemdeki yükselişi, çalışan profilinde aranan özellikler ve bir öğrencinin bu gereksinimleri edinebilme yolları tartıştığımız meseleler arasındaydı.

Eğitmenimiz Ahmet Göktaş’a teşekkür ederiz. İkinci dönem görüşmek üzere!

Haber: Behlül Açıkgöz (Boun Ekonomi Bölümü Öğrencisi)
Fotoğraf: Göksel Bilici (Boun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu)

Platformunuzu seçin ve paylaşın.