Dr. Basil Mustafa 8 Ocak 2022 Tarihinde Boğaziçi Yöneticiler Vakfının Konuğu Oldu

Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde öğretim görevlisi olarak görev yapan, 2020 yılına kadar da Oxford Üniversitesi İslami Çalışmalar Merkezi Nelson Mandela Burs Programını yöneten Dr. Basil Mustafa, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı mensuplarına “Değer Temelli Liderlik” başlıklı bir sunum yaptı.

Değer Temelli Liderlik ve Siret-i Nebi başlıklı çalışmaları olan Dr. Basil Mustafa, Müslüman toplumların günümüzde dini ve sosyal değerlerle dengeli ve sürdürülebilir bir başarıya ulaşmaya çalışırken bir yandan da küreselleşme ve modernitenin etkileriyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Müslüman toplumların başarıya ulaşmasının geleceği şekillendirecek potansiyele sahip genç liderlerin nitelikleriyle doğrudan ilişkili olduğunun altını çizdi.  Bu bağlamda liderliğin, kapasitesi yüksek ve kalpleri Allah’a bağlı gençlerin gelişmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Dr. Mustafa, genç liderlerin lüks ve zenginlik yarışına ve modern hayatın baştan çıkarmalarına kapılmadan yaşamlarında üretken bir yol tutmayı seçmeleri gerektiğini söyledi. Toplumlar için kalıcılığın değerlerle şekillenmiş bir yaşam süren liderlerin gelişimiyle mümkün olacağını belirten Dr. Basil Mustafa, genç liderlerin yetiştirilmesi konusunda Kasas suresinin 77. ayetine dikkat çekti: “Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma! Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma! Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.”

Dr. Basil Mustafa, liderlik konusunda değer temelli bir standardı yakalayabilmek için eğitimde ve öğrenmenin tüm aşamalarında daha yaratıcı bir yaklaşımın gerektiğinin altını çizdi.   Gelişme için manevi terbiyenin de zihni terbiye kadar gerekli olduğunu vurgularken profesyonel iş alanındaki gelişmelerin ve iktisadi faaliyetlerin merkezinde İslami değerler ve sosyal sorunlulukla temellendirilmiş ilham veren eğitim stratejilerinin olması gerektiğini hatırlattı.

Seminerde katılımcılar özgün ve değer temelli liderliğin anlamı üzerinde düşünürken liderlik için değerlerin ve farkındalığın önemini tartıştılar ve İslami bir perspektifle değer temelli liderliği değerlendirdiler.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.