Dr. Ertuğrul Zengin’le “Atasoy Müftüoğlu ve Türkiye’de İslamcılığın 50 Yılı” adlı kitabı bağlamında Türkiye’de İslamcılık söyleşisini gerçekleştirdik

Fikir Sanat Medeniyet Komisyonumuzun katkılarıyla 17 Ekim 2022 tarihinde Dr. Ertuğrul Zengin’le “Atasoy Müftüoğlu ve Türkiye’de İslamcılığın 50 Yılı” adlı kitabı bağlamında Türkiye’de İslamcılık söyleşisi gerçekleştirildi.

Zengin, İslamcılık kavramının Ernest Renan’ın İslam ve Bilim adlı konferansında İslam dininin, bilimin ve felsefenin gelişmesine mani olduğu tezine müslüman alimlerin reaksiyon vermesi sonucunda ortaya çıkan bir kavram olduğuna değindi. İslamcı alimlerin “Müslümanların durumunun iyi olmamasının nedeni İslam’ın iyi olmaması değil, müslümanların İslam’ı iyi anlayamamasıdır.” tezi bağlamında fikir ürettiklerini değinen Zengin; Said Nursi, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Atasoy Müftüoğlu’nun çalışmalarından bahsetti. Ertuğrul Zengin, Atasoy Müftüoğlu’nun özellikle 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Müslümanların sorunlarına çare üretmeye çalıştığını ve toplam otuz dokuz kitap yazdığını ifade etti. Atasoy Müftüoğlu’nun bilinç, devrim ve muvahhid kavramlarının politik devrimi yapacak kavramlar olduğunu ileri sürdüğüne dikkat çekti.

Ertuğrul Zengin ve katılımcılar, Atasoy Müftüoğlu’nun çalışmalarını ve düşünceleri bağlamında bugünkü İslamcılık düşüncesi hakkında değerlendirmeler yaptılar.

Haber: Furkan Aksu (Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi)

Platformunuzu seçin ve paylaşın.