HAMİLİK OKULU MESLEKİ BİLİNÇ KULÜBÜ (MBK) PROGRAMI İLE ŞENLENDİK

Ahilik, fütüvvet anlayışı, insan olma, insan kalma ve meslek insanı olma konularının işlendiği MBK dersleri 2 Ekim 2021 tarihinde Hamilik Okuluna yeni kayıt olan öğrencilerimiz ile başladı!

2 Ekim 2021 tarihinde Hamilik Okulu programına yeni kayıt olan öğrencilerimiz İle ilk MBK programımızı gerçekleştirdik. Vakıf Başkanımız Halim Sırçancı’ nın vakfımızın çalışmaları hakkında bilgi verdiği, vakıf çalışmalarının önemine değindiği konuşması ile program başladı.


Hamilik Okulu Mesleki Bilinç Kulübü Programı kurucularımızdan değerli ağabeyimiz Sadık Yener , Hamilik Okulu Komisyon Başkanı Orhan Koyuncu ve desteklerini bizden esirgemeyen Hamilik Okulu Vakfı Yönetiminden Lokman Ökten Bey’in insana, gönle dokunan, kardeşlik, birlik temalı güzel dilek ve temennileri ile devam etti.

İlk program öğrencilerin ve diğer vakıf mensuplarının kendilerini detaylı olarak tanıttığı, dilek ve temennilerin paylaşıldığı enerjisi, heyecanı yüksek, coşku dolu bir ortamda gerçekleşti.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.