KARAR VERMENİN ANATOMİSİ: NEDEN YANLIŞ KARARLAR VERİYORUZ?

Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Halim Sırçancı’nın ağırlandığı “Karar Vermenin Anatomisi: Neden Yanlış Kararlar Veririz?” başlıklı program, Kuveyt Türk’ten Zehra Kural moderatörlüğünde 23 Ekim Cumartesi günü saat 21:00’de online platform üzerinden gerçekleştirildi.

Karar vermenin hayatımızdaki öneminden ve etkilerinden bahseden Sırçancı, gündelik hayatımızda bilinçli ya da bilinçsiz karar verme mekanizmalarını kullandığımızı belirtti. Tam da bu sebeple herkesi ilgilendiren bu konuyu ele almayı seçtiğini ifade etti. Verdiğimiz yanlış kararların etkisinin azımsanmayacak kadar çok olduğuna, hayatımızı şekillendirdiğine değindi. Bunun yanında verdiğimiz kararların %94’ünde bilinçaltının etkili olduğunu söyledi. Bu kararları etkileyen bilinçaltı mekanizmalarının neler olduğunun ve nasıl işlediğinin öğrenilmesi ve karar verme süreçlerinin bilinmesinin önemini anlattı.

Karar vermenin tanımını yaptıktan sonra kararlarımızı; önceliklerimiz, değerlerimiz ve inançlarımız gibi faktörlerin belirlediğini anlattı. Bir karar verirken farkında olarak ya da olmayarak diğer alternatifleri de reddettiğimize vurgu yaptı. Karar verme süreçlerinde en önemli unsurlardan birinin de konuyla ilgili bilgi birikimimiz olduğunu belirten Sırçancı, bilgi düzeyinin önemine de vurgu yaptı. Verilen kararın işlevine ve önemine göre farklı mekanizmalar ve stratejiler kullanılabileceğinden; yanlış kararlar vermemize yol açan önyargı, aşırı özgüven, statüko, çerçeveleme etkisi gibi tuzaklardan bahsetti. Program katılımcıların sorularının yanıtlanması ve konuyla ilgili kitap önerileri verilmesiyle sonlandırıldı.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.