Metin Karabaşoğlu İle “Dünden Bugüne Türkiye’de Nur Cemaatleri” Konusunu Ele Aldık

Türkiye gündemine yakından bakmaya çalıştığımız Aslında Ne Oldu? programında, 24 Aralık Salı günü Yazar Metin Karabaşoğlu’nu konuk ettik. “Dünden Bugüne Türkiye’de Nur Cemaatleri” başlıklı etkinliğimize yetmişin üzerinde arkadaşımız katıldı.

karabasoglu1

Abdullah Taha Orhan (Politika’ 09) modaretörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Metin Karabaşoğlu Bedüizzaman Said Nursi tarafından kurulan Risale-i Nur Cemiyetlerinden başlayarak kronolojik bir çizgide Türkiye’deki cemaatler konusunda arkadaşlarımızı bilgilendirdi. Risale-i Nurlar’la kendi tanışma hikayesini anlatan konuğumuz, 24. sözün altını özellikle çizerek tevhidin ana meselesinin “Esma-ül hüsna’yı tanıyarak, Allah’a kul olmak” olduğunu Risale-i Nurlar’ın da bu konuda birer yol gösterici olduğunu belirtti.

Tevhid meselesine Risale-i Nur’da verilmiş farklı örneklere değinerek konuşmasını sürdüren Karabaşoğlu, Peygamber Efendimiz’in (sav) sünnetinde de olduğu gibi Allah’ın dinini öğrenmenin ve öğretmenin Kur’an-ı Kerim’e muhatabiyet hürmetiyle, belli kurum ve kuruluşlara değil aksine tüm ümmete düşen bir görev olduğunu belirtti.

İslam’ın temelinde “Bütünlük” olduğunun altını çizen konuğumuz, Medine örneğini verdi. Ona göre “Medine, her sahabenin kendi varoluşunu gerçekleştirdiği, birbirlerinden beslenerek büyüdükleri bir Renkler Şehriydi.” Buradaki durumun doğurganlığına dikkat çeken Karabaşoğlu, Türkiye’deki var olan cemaatlerin farklılıklardan beraberlik üretmek yerine, çatışma üreten bir zeminde seyrettiklerini söyledi.

karabasoglu5

Bedüizzaman Said Nursi’nin de aynı görüşte olduğunu belirten Karabaşoğlu, Üstad’ın eserlerini kaleme alırken amacının bir grup oluşturmak olmadığını, aksine Hak- Batıl denklemini reddederek, belirleyici çizginin Hak -Ehak olması gerektiğini, fakat Ehak noktasında ittifakın gerekli olmadığını vurguladığını söyledi.

Bu temel çizginin Bedüizzaman’ın ölümünün ardından belli noktalarda sarsılmalara uğradığından bahseden Metin Karabaşoğlu, en büyük problemin cemaat kavramlaştırması olarak görülebileceğini belirtti. Karabaşoğlu, siyasetten uzaklaşma ve uzak durmanın Nur Cemaati için ana unsurlardan biri olduğunu, fakat neden siyasetten uzak olmalıyız sorusuna cevap ararken siyasallaşan yapıların varlığının altını çizdi.

Allah’ın dinine hizmet konusunda kurumlaşmaların hiyerarşi, çatışma riski ve rekabeti beraberinde getireceği hakkındaki Bedüizzaman döneminde yapılan vurguya değinen Karabaşoğlu, cemaatin geçirdiği değişimleri 70li yıllar, 88 ve 89 yılları gibi belirli tarihlerden örnekler vererek ele aldı.

Katılımcılardan gelen çok sayıdaki sorunun da Metin Karabaşoğlu tarafından cevaplandığı yoğun katılımlı program 3 saatten fazla sürdü.

Haber: Elif Bayır-İngilizce Öğretmenliği’ 15

karabasoglu2JPG

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.