Psikiyatrist Yazar Mustafa Ulusoy ile Film Okumalarında Bu Dönem: Collateral İşlendi

Mustafa Ulusoy’la film okumalarının bu dönemki ilk etkinliği 25 Kasım Cuma günü Sümeyye Ebrar Budak moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte başrollerinde Tom Cruise ve Jamie Foxx’un yer aldığı Colletral (2004) filmi incelendi.

Program filmden kesitlerin irdelenmesi ve üzerine tartışmalar yapılması şeklinde ilerledi. Ulusoy, insan yalnızlığını çok iyi aksettiren bir gangster filmi gibi gözükse de aslında varoluşsal sorunları çok iyi betimleyen varoluşçu bir film olduğunu belirtti. Nihilistik/Ateistik varoluşçuluğu felsefi tartışma olmaktan çıkarıp  bunu günlük pratikte insanın nasıl yaşadığını filmin çok başarılı bir şekilde gösterdiğinden bahsetti.

Varoluşçu psikoterapiye göre bizim çok temel problemlerimiz olduğunu bunlardan bir tanesinin ölüm olduğunu, diğerinin ise seçme özgürlüğümüz olması olduğunu söyledi. Üçüncü bir problemimizin ise varoluşsal yalıtım olduğunu ve filmin bunu çok iyi anlattığını belirtti. Yalıtım ya da yalnızlığın varoluşçu psikoterapilerde kişilerarası yalnızlık, kendi içindeki yalnızlık ve varoluşsal yalnızlık olmak üzere üçe ayrıldığını söyledi. Varoluşsal yalnızlığın diğer iki yalnızlık türünü yaşamadığımız halde hissedilen ve asla geçmeyecek yalnızlık türü olduğunu söyledi. Tartışmalar yukarıda belirtilen tema çerçevesinde ilerledi ve katılımcı sorularının yanıtlanması ile sonlandı.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.