Psk Zehra Ağır ile “Tükenmişlik Sendromu: İş Yaşamında Gizli Tehlike” Başlığını Konuştuk

Psikoloji Okumaları, 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen oturumunda tükenmişlik sendromunu masaya yatırdı. Psikolog Zehra Ağır’ın rehberliğinde gerçekleşen oturum, bu sendromun iş ve yaşam üzerindeki derin etkilerini inceledi.

Tükenmişlik sendromunun, hastalık olarak değil fakat bir stres kaynağı olarak görüldüğünü belirten Ağır, bunun temel nedeninin başarısızlık hissiyatının iş yerinde yönetilememesi olduğunu vurguladı. Bu durumun sadece iş yerine değil, ev içi rollerde de ortaya çıkabileceğini ve genellikle sadece iş yeri sınırları içinde değerlendirilememesi gerektiğini belirtti.

Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak üç boyutta kendini gösteren tükenmişlik, enerji tükenmesi, işe karşı duyulan uzaklık ve tatminsizlik hissi gibi belirtilerle kendini gösterirken, depresyondan farklı bir durum olduğuna da dikkat çekti.

Sebepler arasında “Her şeyi yapabilirim” düşüncesi, fazla iş yükü, saygı ve takdir eksikliği, kişi-kurum arası değer çatışmaları gibi faktörler öne çıktı. Ayrıca, depresyonla tükenmişlik arasındaki ayrımın da katılımcılara aktarıldığı oturumda, bu durumu yaşayan bireylerin işe gitmek istememe, üretkenlik kaybı, bilişsel bozukluklar, sağlık sorunları ve kişisel ilişkilerde gerginlik yaşama gibi belirtiler gösterdiği vurgulandı.

Ağır, tükenmişlik sendromunun önlenmesi için destekleyici kurum kültürü oluşturulması, profesyonel psikolojik destek alınması, yeni kişisel stratejiler geliştirilmesi, hobiler edinilmesi ve zaman yönetiminin iyileştirilmesi gibi önerilerde bulundu. Kadınlarda daha sık rastlanan bu durumun hangi ülkelerde daha fazla görüldüğü de tartışıldı.

Program interaktif bir şekilde ilerledi ve katılımcılar, Zehra Hanım’ın anketlerine katılarak kendi sorularını sorma fırsatı buldu. Oturum, tükenmişlik sendromunun iş ve yaşam üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele alarak katılımcılara yeni bakış açıları kazandırdı.

Başta Zehra Hanım olmak üzere tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Psikoloji Okumaları serimizin bir diğer oturumunda görüşmek dileğiyle!

Haber & Fotoğraf: Muhammed Berat Kengil – İşletme Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi

Platformunuzu seçin ve paylaşın.